Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-088-038/2010.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. T. M. és dr. M. G. ügyvédek (Molnár és Tóth Ügyvédi Iroda Szeged) által képviselt Hansa-Kontakt Kft. (Szeged) és a dr. F. N. jogtanácsos által képviselt CBA Kereskedelmi Kft. (Alsónémedi) eljárás alá vont vállalkozások ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt indult eljárásban meghozta az alábbi

határozatot.

A Versenytanács megállapítja, hogy a Hansa-Kontakt Kft. fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott, amikor a 2010. április 1. és 10. közötti időszakra vonatkozó reklámkiadványban a Szerencsi Party étbevonót és a Tomi Kristály (color és white) mosóport, illetve a 2010. május 6. és 15. közötti időszakra vonatkozó reklámkiadványban az ERU Camping teavajat "magyar termék" felirattal és nemzeti zászlóval hirdette, miközben e termékek származási helye nem Magyarország.

A Versenytanács kötelezi a Hansa-Kontakt Kft.-t 5.000.000,- Ft (ötmillió forint) bírság megfizetésére, amelyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számla javára köteles megfizetni.

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal elrendeli a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Bíróságnak címzett, de a Versenytanácsnál benyújtható vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.