Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1245 Budapest 5. Pf. 1036
Telefon: (06-1) 472-8900 Fax: (06-1) 472-8905
Szervezeti egység: Antitröszt Iroda
Ügyszám: Vj/68/2011.
Iktatószám: Vj/68-162/2011.

A Gazdasági Versenyhivatal a F.I. Ügyvédi Iroda által képviselt ALT CASH Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Budapest) eljárás alá vont vállalkozás ellen gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

végzést.

A Gazdasági Versenyhivatal az eljárást megszünteti.

E végzés ellen a kézhezvételétől számított nyolc napon belül a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsához címzett jogorvoslati kérelemmel lehet élni. A jogorvoslati kérelem előterjesztésének e végzés foganatosítására nézve nincs halasztó hatálya.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.