Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/017-036/2012.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Lendvai és Társai Ügyvédi Iroda által képviselt Magyar Posta Zrt. (Budapest), Magyar Villamos Művek Zrt. (Budapest) és MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelő Zrt. (Budapest) kérelmezők összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács engedélyezi, hogy a Magyar Posta Zrt., a Magyar Villamos Művek Zrt. és az MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelő Zrt. - közös irányításuk mellett - létrehozzák az MPVI Mobil Zrt-t.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Versenytanácsnál benyújtott, vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel. A Fővárosi Törvényszék a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.