Nyomtatható verzió PDF formátumban

Ügyszám: Vj/028-22/2012.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Fehér András ügyvezető által képviselt Üzleti Szaknévsor Reklám-szolgáltató Kft. (Szigethalom) eljárás alá vont vállalkozás ellen megtévesztő reklám miatt indult eljárásban megtartott nyilvános tárgyalást követően meghozta az alábbi

határozatot.

Az Üzleti Szaknévsor Reklám-szolgáltató Kft. a 2011. január 1-jétől 2012. április 12-ig terjedő időszakban megtévesztő reklámozási gyakorlatot folytatott, amikor a potenciális ügyfelekhez eljuttatott küldemények azt a látszatot keltették, hogy azok egy már megkötött szerződés alapján kibocsátott számlák.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa 1.000.000 Ft (Egymillió forint) bírság megfizetésére kötelezi az Üzleti Szaknévsor Reklám-szolgáltató Kft.-t, amelyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni, a közlemény rovatban feltüntetve az eljárás alá vont nevét, a versenyfelügyeleti eljárás számát és a befizetés jogcímét (bírság).

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a jelen határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül megtiltja a jogsértő magatartás további folytatását.

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Törvényszéknek címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtható vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Törvényszék a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.