Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/20-19/2012.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Herczeg Levente ügyvezető által képviselt TELEFONKÖNYV MAGYARORSZÁG Kft. (Budapest) eljárás alá vont vállalkozás ellen megtévesztő reklám tilalmának feltételezett megsértése miatt indult eljárásban tárgyaláson kívül meghozta az alábbi

határozatot.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa megállapítja, hogy a TELEFONKÖNYV MAGYARORSZÁG Kft. a 2011 decemberétől 2012. március 6-ig terjedő időszakban megtévesztő reklámozási gyakorlatot folytatott, amikor a potenciális ügyfelekhez eljuttatott küldeményei azt a látszatot keltették, hogy azok egy már megkötött szerződés alapján kibocsátott számlák.

Az eljáró versenytanács 1.490.000 Ft (Egymillió-négyszázkilencvenezer forint) bírság megfizetésére kötelezi a TELEFONKÖNYV MAGYARORSZÁG Kft.-t . [1]

A bírságot a kötelezett a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számla javára köteles befizetni, a közlemény rovatban feltüntetve az eljárás alá vont nevét, a versenyfelügyeleti eljárás számát és a befizetés jogcímét (bírság).

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal elrendeli a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételétől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó, vagy ajánlott levélként postára adott keresettel lehet kérni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.


  • :: j1

    A társaság megnevezése a Vj/020-21/2012. sz. határozattal kijavításra került.