Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím : 1245, Budapest 5. Pf. 1036
Telefon : (06-1) 472-8865, Fax : (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/015/2012.
Iktatószám : Vj/015-107/2012.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a dr. T. G. ügyvéd által képviselt Inpulsive Energy Kft. (Győr) és a dr. W. J. ügyvéd (Wagner Ügyvédi Iroda) által képviselt Impulser-Trade Kft. (Budapest) eljárás alá vont vállalkozások ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban - nyilvános tárgyalást követően - meghozta az alábbi

határozatot.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa megállapítja, hogy az Inpulsive Energy Kft. 2011 februárjától 2011 decemberéig, az Impulser-Trade Kft. 2012 januárjától 2012. szeptember 13-ig tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot tanúsított, amikor egyes kereskedelmi kommunikációiban az Impulser pulzáló mágnesterápiás készülékkel kapcsolatban a használati útmutatóban meghatározott indikációkon jelentősen túlmutató állításokat tett.

Az eljáró versenytanács megtiltja az Impulser-Trade Kft.-nek a jogsértő magatartás további folytatását, továbbá kötelezi az Inpulsive Energy Kft.-t 10.000.000 Ft (tízmillió forint), az Impulser-Trade Kft.-t 12.000.000 Ft (tizenkettőmillió forint) bírság megfizetésére, amelyet az eljárás alá vontak a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára kötelesek megfizetni.

Ha a kötelezettek a bírságfizetési kötelezettségüknek határidőben nem tesznek eleget, késedelmi pótlékot kötelesek fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.