Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391, Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/7/2021.
Iktatószám: VJ/7-15/2021.

 

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Wolf Theiss Faludi Erős Ügyvédi Iroda (1085 Budapest, Kálvin tér 12-13., eljáró ügyvéd: dr. T. J.) által képviselt Barentz International B.V. (Saturnusstraat 15., 2132 HB Hoofddorp, Hollandia) bejelentő által benyújtott összefonódás-bejelentés alapján indult versenyfelügyeleti eljárásban, amelyben további ügyfélként részt vett a szintén a Wolf Theiss Faludi Erős Ügyvédi Iroda által képviselt NOACK & CO GmbH (Auhofstrasse 190, 1130 Bécs, Ausztria) meghozta az alábbi

határozatot.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa megállapítja, hogy a Barentz International B.V.-nek a NOACK & CO GmbH feletti közvetlen egyedüli irányításszerzésével megvalósuló összefonódás nem csökkenti jelentős mértékben a versenyt az érintett piacokon.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[1] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.

___________________

[1] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar