Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/9/2021.
Iktatószám: VJ/9-9/2021

Betekinthető változat.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a DLA Piper Posztl, Nemescsói, Győrfi-Tóth és partnerei Ügyvédi Iroda (1124 Budapest, Csörsz utca 49-51., eljáró ügyvéd dr. P. A.) és a dr. Virág Péter Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: dr. V. P.) által képviselt BorsodChem Zrt. (3700 Kazincbarcika, Bólyai tér 1.) bejelentő által benyújtott összefonódás-bejelentés alapján indított versenyfelügyeleti eljárásban, amelyben további ügyfélként részt vett a BC Therm Energiatermelő és Szolgáltató Kft. (1131 Budapest, Babér utca 1-5.) – tárgyaláson kívül – meghozta az alábbi

végzést.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a versenyfelügyeleti eljárást megszünteti.

A végzés ellen a kézhezvételtől számított nyolc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[1] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.

__________________

[1]http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar