Nyomtatható verzió PDF formátumban

1026 Budapest, Riadó u. 1-3.
Levélcím: 1534 Budapest, Pf. 958
KRID: 213396918
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/32/2022.
Iktatószám: VJ/32-501/2022.

Betekinthető változat!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Deloitte Legal Göndöcz és Társai Ügyvédi Iroda (1068 Budapest, Dózsa György út 84/C.; KRID: 18197701) és a Dr. Miks Anna Ügyvédi Iroda által képviselt General Logistics Systems B.V. (Breguetlaan 28,1438BC Oude Meer, Hollandia) bejelentő által benyújtott összefonódás-bejelentés alapján indított versenyfelügyeleti eljárásban, melyben további ügyfélként részt vesz a szintén a Deloitte Legal Göndöcz és Társai Ügyvédi Iroda és a Dr. Miks Anna Ügyvédi Iroda által képviselt GLS General Logistics System Hungary Kft. (2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.), valamint a Csereklyei Bálint Zsombor által képviselt iLogistic Logisztikai és Szolgáltató Kft. (2051 Biatorbágy, Verebély László utca 2., KRID: 13737467) meghozta  az alábbi

határozatot.

1. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa előírja a General Logistics Systems B.V. (a továbbiakban: GLS) és a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. (a továbbiakban: GLS Hungary) által vállalt alábbi 2. pont szerinti kötelezettséget, mivel annak teljesítése esetén kiküszöbölhető a versenynek a bejelentett összefonódásból eredő jelentős mértékű csökkenése.

2. A GLS és a GLS Hungary köteles úgy eljárni, hogy a bejelentett összefonódás zárását követő három évig a GLS Hungary az iLogistic Logisztikai és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: iLogistic) kiscsomagszállítással kapcsolatos, a határozat Melléklete szerinti kötelezettség I. részében definiált üzletileg érzékeny adataihoz ne férjen hozzá. Ennek érdekében a határozat Melléklete szerinti tartalommal kötelesek:

  • egyrészt az iLogistic-on belül olyan döntési mechanizmust kialakítani és olyan intézkedéseket foganatosítani, amelyek megakadályozzák, hogy az iLogistic-nak a GLS által delegált ügyvezetői megismerjék ezeket az üzletileg érzékeny adatokat és a GLS Hungary árazási stratégiájának kialakításához felhasználják;
  • másrészt olyan intézkedéseket elfogadni, amelyek megakadályozzák a GLS Hungary és az iLogistic közötti információmegosztást ezen üzletileg érzékeny adatok vonatkozásában.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[1] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.


[1] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar