Nyomtatható verzió PDF formátumban

1026 Budapest, Riadó u. 1-3.
Levélcím: 1534 Budapest, Pf. 958
Telefon: (06-1) 472-8865
KRID: 213396918
Ügyszám: VJ/37/2022.
Iktatószám: VJ/37-37/2022.                        

Nyilvános változat!
Az eljárás alá vont üzleti titka az [ÜZLETI TITOK] jelöléssel látható!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Hegymegi-Barakonyi és Fehérváry Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda (1051 Budapest, Dorottya u. 6., KRID azonosító: 12344149) által képviselt TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt lefolytatott VJ/65/2017. számú versenyfelügyeleti eljárásban hozott határozatban előírt kötelezettség teljesítésének ellenőrzésére indított VJ/37/2022. számú utóvizsgálati eljárásban meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. nem teljesítette maradéktalanul a VJ/65/2017. számú versenyfelügyeleti eljárásban hozott határozatban előírt kötelezettségvállalását, ugyanis nem jelenítette meg az előzetes értesítésben a felkínált helyettesítő termékek egységárát a megrendelt és helyettesítő termékek összehasonlításánál, valamint egyes igazolási kötelezettségek határidejét elmulasztotta, amiért az eljáró versenytanács a vállalkozást 7.000.000 Ft (azaz hétmillió forint) bírság megfizetésére kötelezi.

A TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. a bírságot Magyar Államkincstár 10032000-01037557-00000000 számú Versenyfelügyeleti Bírságszámlája javára köteles megfizetni a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül.

Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (versenyfelügyeleti bírság). Ha a kötelezett pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, akkor az adózás rendjéről szóló törvény szerinti késedelmi pótlékkal azonos módon számított mértékű késedelmi pótlékot fizet. A bírság (és az esetleges késedelmi pótlék) meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[1]  használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet  az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.

 


[1] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar