Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/65/2017.
Iktatószám: VJ/65-147/2017.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Hegymegi-Barakonyi és Társa Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda (1051 Budapest, Dorottya u. 6.) által képviselt TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. (2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3.) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács – jogsértés vagy annak hiánya megállapítása nélkül – kötelezi a TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt.-t (a továbbiakban: TESCO vagy eljárás alá vont) az általa tett következő vállalások teljesítésére:

A) Webáruház működtetésével kapcsolatos vállalás

(i) A TESCO vállalja, hogy az Online Bevásárlás elnevezésű szolgáltatásával (a továbbiakban: jelenlegi szolgáltatás) párhuzamosan a jelenlegi szolgáltatástól egyértelműen megkülönböztethető webáruházat hoz létre a jelen határozat kézhezvételét követő 90 napon belül olyan vásárlók számára, akik számára a jelenlegi szolgáltatás a lakóhelyük szerint nem elérhető. A TESCO vállalja, hogy a webáruház elérhetőségét a jelen határozat kézhezvételét követő 180 napon belül kiterjeszti olyan vásárlók számára is, akiknek a jelenlegi szolgáltatás elérhető (azaz minden magyarországi vásárlóra).

(ii) A TESCO vállalja, hogy a fent említett 180 napos teljesítési határidő lejártától számított 12 hónapon keresztül működteti a webáruházat, amelynek keretében a vásárlók korlátozott termékkínálatból (kb. 2.900 termék) vásárolhatnak.[1]

(iii) A Tesco vállalja, hogy a webáruház bevezetését edukációs elemeket is tartalmazó, a webáruház és a jelenlegi szolgáltatás különbségeit hangsúlyosan bemutató kampány keretében népszerűsíti, legalább a kötelezettségvállalása költségvetésében[2] megadott összegű ráfordítással.

B) A jelenlegi szolgáltatással kapcsolatos vállalás

(i) A TESCO vállalja, hogy a jelen határozat kézhezvételét követő 90 napon belül bevezet egy olyan megoldást, amely lehetővé teszi, hogy a felkínált helyettesítő termékekről a vásárlók e-mail útján tájékoztatást kapjanak a házhozszállítás megkezdése előtt. A TESCO vállalja, hogy az előzetes értesítésben a felkínált helyettesítő termékek egységárait is megjeleníti a megrendelt és helyettesítő termékek összehasonlításánál is.

(ii) A TESCO vállalja, hogy a jelen határozat kézhezvételét követő 180 napon belül bevezet egy olyan megoldást, amely lehetővé teszi, hogy a vásárlók lemondjanak a helyettesítő termékekről az összes, illetve az egyes kosárba helyezett termék vonatkozásában.

(iii) A TESCO vállalja, hogy a jelen határozat kézhezvételét követő 180 napon belül weboldalát (https://bevasarlas.tesco.hu/groceries) úgy fejleszti, hogy a jelenlegi szolgáltatásának elnevezését (Online Bevásárlás) félreérthetetlen elnevezésre módosítja.

(iv) A TESCO vállalja, hogy haladéktalanul, de legkésőbb a jelen határozat kézhezvételét követő 15 napon belül weboldalának (https://bevasarlas.tesco.hu/groceries) nyitóoldalán felugró ablakban[3] az alábbi tájékoztatást teszi közzé [a B) pont (v) alpont szerinti – kiegészítő tájékoztatásokra vonatkozó – vállalás teljesítéséig]:

„A TESCO Online Bevásárlás nem webáruház, így a választott termékeket Ön csak kiszállításkor vásárolja meg. Előfordulhat, hogy a kiszállítás napján az Ön által választott termék nem található meg az áruházunkban, és nem tudjuk az adott terméket kiszállítani, vagy egy helyettesítő terméket fogunk Önnek felajánlani.”

(v) A TESCO vállalja, hogy a jelen határozat kézhezvételét követő 180 napon belül weboldalán (https://bevasarlas.tesco.hu/groceries) a helyettesítő termékekről kiemelt tájékoztatást tesz közzé a vásárlási folyamat során, a „Segítség” aloldalon, illetve egy bemutató videó formájában a főoldalon, továbbá vállalja, hogy e-mail útján közvetlen tájékoztatást ad a jelenlegi vásárlóinak a kötelezettségvállalás keretében eszközölt módosításokról.

C) Igazolások

A TESCO vállalja, hogy az alább felsorolt kötelezettségvállalások végrehajtásáról az utolsó teljesítési határidő lejártát követő 30 napon belül részletes és hiteles igazolást nyújt be képernyőmentések, képernyőfelvételek és egyéb dokumentumok (például sajtóközlemények, vásárlóknak küldött e-mailek, statisztikák, fényképek) szolgáltatása útján:

  • webáruház létrehozása [A) pont (i) alpont],
  • előzetes értesítés nyújtása [B) pont (i) alpont],
  • helyettesítő termékekről történő lemondás lehetősége [B) pont (ii) alpont],
  • elnevezés módosítása [B) pont (iii) alpont],
  • tájékoztatás a helyettesítésről és a változásokról [B) pont (iv) és (v) alpontok].

D) Webáruház működtetéséról szóló igazolás

A TESCO vállalja, hogy a webáruház működtetéséről [A) pont (ii) alpont] a 12 hónapos határidő lejártát követő 30 napon belül igazolást nyújt be képernyőmentések, képernyőfelvételek és egyéb dokumentumok (pl. statisztikák, fényképek) szolgáltatása útján.

E) Megkezdett intézkedések fenntartása

A TESCO vállalja, hogy a jelenlegi szolgáltatása kapcsán a termékek elérhetőségére vonatkozó (a versenyfelügyeleti eljárás során végrehajtott, illetve megkezdett) alábbi intézkedéseket[4] 2022. február 1-ig fenntartja, majd azt követően 2022. március 1-ig igazolást nyújt be a vonatkozó dokumentumok (pl. fotók, tervek, e-mailek) szolgáltatása útján:

  • elkülönített helyek és a termékek körének további növelésére, bővítésére vonatkozó módosítások a kiszolgáló áruházakban (a fennmaradó áruházakban 2021. februárig bevezetve),
  • napi szintű kontroll a nem elérhető termékek ellenőrzésére, illetve ún. küszöbérték meghatározása (a weboldalról történő levétel gyorsítása érdekében),
  • töltési időablakok felülvizsgálata és az eredmények elemzése áruházanként,
  • kiszolgáló áruházakban napi szintű töltési prioritás meghatározása az online elérhetőségi riport alapján, az esetlegesen hiányzó termékek prioritása a feltöltésnél,
  • a központi készletallokációk meghatározása során a kiszolgáló áruházak priorizálása.

F) A kötelezettségvállalás költségvetése

A TESCO vállalja, hogy a kötelezettségvállalása teljesítésére összesen 407 millió Ft összegű költségvetést fordít. A TESCO vállalja, hogy erről, illetve az A) pont (iii) alpontja szerinti vállalásról a 12 hónapos határidő lejártát követő 45 napon belül igazolást nyújt be független könyvvizsgáló által lefolytatott audit eredményének szolgáltatása útján.

Ha az audit eredménye alapján megállapítható, hogy a TESCO a költségvetésnél alacsonyabb összegből teljesíteni tudta a kötelezettségvállalását, a TESCO vállalja, hogy az így esetlegesen fennmaradó összeget 50-50%-os arányban a Magyar Élelmiszerbank Egyesületnek, illetve az Ökumenikus Segélyszervezetnek ajánlja közérdekű célokra. Ennek keretében a TESCO az összegeket banki átutalással megfizeti a kedvezményezetteknek az audit kézhezvételét követő 15 napon belül és az erre vonatkozó igazolást az audit eredményével együtt küldi meg a Gazdasági Versenyhivatalnak.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[1] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el.  A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet  az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.

_________________

[1] Lásd a VJ/65-140/2017. számú irat 2. mellékletét

[2] Lásd a VJ/65-140/2017. számú irat 4. mellékletét

[3] A megjelenítés módja a VJ/65-144/2017. számú irat szerinti

[4] Lásd a VJ/65-134/2017. számú irat II. pontját és a VJ/65-140/2017. számú irat I.1. pontját

[1] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar