Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865 Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/123/2014.
Iktatószám:
Vj/123-27/2014.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: dr. H-B. Z., 1051 Budapest, Dorottya u. 6.) által képviselt Monsanto Hungária Kft. (1238 Budapest, Túri István út 1.) eljárás alá vont ellen megtévesztő reklám és az üzletfelek megtévesztése tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – tárgyaláson kívül – meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács kötelezi a Monsanto Hungária Kft.-t az általa tett alábbi vállalások teljesítésére:

1. A Monsanto Hungária Kft. („Társaság”) továbbra is tartózkodni fog termékei tulajdonságaira vonatkozó bármilyen megtévesztő tájékoztatás megtételétől valamennyi jövőbeni DEKALB repce vetőmag („Termék”) reklám esetén.

2. Amennyiben a Társaság a Termékei valamely meghatározott tulajdonságára vonatkozó részletes állítást fogalmaz meg, így különösen, ha a Termékei teljesítményét egy vagy több meg nem nevezett versenyző termékkel (akár versenytársak termékeivel, akár saját termékeivel) hasonlítja össze, a Társaság a marketing kommunikációjában fel fogja tüntetni az állítása alapjául szolgáló információk forrását, valamint a kísérlet nevét: azaz a kísérletet végző vállalkozás nevét („Monsanto Csoport saját kísérlete” vagy „független harmadik személy által végzett kísérlet”).

Amennyiben az állítás, illetve összehasonlítás a Társaság által végzett kísérletek eredményein alapul, a Társaság a kísérletek tekintetében legalább az alábbi adatokat, információkat teszi közzé:

(i) a kísérlet lefolytatásának időszaka;

(ii) a kísérlet végezésének földrajzi helye;

(iii) a kísérleti területek száma;

(iv) a kísérlet során tesztelt termékek száma.

A Társaság a független harmadik személyek által végzett kísérletek esetében is feltünteti a fenti (i) - (iv) pont szerinti információkat, amennyiben azok nyilvánosan elérhetőek.

A Társaság a fenti információkat a Gazdasági Versenyhivatal határozatának kézhezvételét követő 30. napon túl megrendelt valamennyi, a Termékekre vonatkozó marketing kommunikációban feltünteti.

3. A 2014-es Dekalb repce vetőmag katalógusban, valamint az Agro Napló 2014. évi 8. számának első oldalán szereplő, nem nevesített versenytársakkal történő összehasonlítás tekintetében a Társaság a fenti információkkal kiegészített 2014-es Dekalb repce vetőmag katalógust egy külön dokumentumban elérhetővé teszi 2015. május végétől (az OSR [1] szezon kezdetekor) a Társaság www.dekalb.hu honlapján a Termékekkel foglalkozó aloldalon (http://www.dekalb.hu/repce/). Az Agro Napló 2014. évi 8. számában közzétett, javított hirdetést a Társaság a 2014-es Dekalb repce vetőmag katalógus végén helyezi el és teszi elérhetővé a fenti aloldalon.

A Társaság vállalja, hogy a kiegészített 2014-es Dekalb repce vetőmag katalógus első oldalán megjeleníti a következőket: „Ezt a katalógust a Gazdasági Versenyhivatal Vj-123-27/2014. számú határozatával összhangban módosítottuk.”

4. A Társaság vállalja, hogy a 3. pont szerinti információkat a közzétételüket követő 90 napon keresztül elérhetővé teszi.

5. Az 1.-4. pontokban foglalt kötelezettség-vállalásoknak való megfelelést a Társaság úgy igazolja, hogy 2015. október 31-ig a Gazdasági Versenyhivatalnak megküldi a fenti információkkal kiegészített 2014-es Dekalb repce vetőmag katalógust és az Agro Napló 2014. évi 8. számában közzétett hirdetést, valamint a fenti dokumentumok www.dekalb.hu/repce aloldalon történő közzététele alatt (a közzététel első és utolsó napján, valamint a közzétételi időszak közepén) készített oldalmásolatokat.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.

 


[1] Oilseed rape, azaz repce