Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391, Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/79/2014.
Iktatószám: Vj/79­-10/2014.

Nyilvános változat!

 

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Faludi Wolf Theiss Ügyvédi Iroda (1085 Budapest, Kálvin tér 12-13.; eljáró ügyvéd: dr. T. J.) által képviselt Michelin Finanz Gesellschaft für Beteiligungen AG & OHG (DE-76185 Karlsruhe, Michelinstrasse 4.) kérelmezőnek összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban -  melyben további ügyfélként részt vett a szintén a Faludi Wolf Theiss Ügyvédi Iroda által képviselt IHLE Holding AG (DE-76532 Baden-Baden, Sinzheimer Strasse 38.) – meghozta az alábbi

határozatot

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa engedélyezi, hogy a Michelin Finanz Gesellschaft für Beteiligungen AG & OHG közvetlen egyedüli irányítást szerezzen az IHLE Holding AG felett.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a közléstől számított harminc napon belül kérhetik a Versenytanácsnál benyújtott, vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, az ügyfelek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevélben terjeszthet elő.

Indokolás 

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.