Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/115/2014.
Iktatószám:
Vj/115-84/2014.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa az Oppenheim Ügyvédi Iroda (1053 Budapest, Károlyi u. 12.) által képviselt Procter & Gamble RSC Regionális Szolgáltató Kft. (1082 Budapest, Kisfaludy u. 38.) és a szintén az Oppenheim Ügyvédi Iroda által képviselt Procter & Gamble Magyarország Nagykereskedelmi Kkt. (1082 Budapest, Kisfaludy u. 38.) eljárás alá vont vállalkozásokkal szemben fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – részben zárt tárgyalást követően – meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács kötelezi a Procter & Gamble RSC Regionális Szolgáltató Kft.-t és a Procter & Gamble Magyarország Nagykereskedelmi Kkt.-t (a továbbiakban együtt: Társaságok) az általuk tett alábbi vállalások teljesítésére:

  1. A Társaságok vállalják, hogy a jelen határozat kézhezvételét követően nem használják a Head and Shoulders Anti-Hairfall termékcsalád kapcsán a hajhulláscsökkentő hatásra való általános utalást kereskedelmi kommunikációjukban.

  1. A Társaságok vállalják, hogy a Head and Shoulders Anti-Hairfall termékcsaládot 2016. október 1-ig kivezetik a magyarországi piacról, úgy, hogy a termékcsalád helyett más elnevezésű (a hajhullásra nevében nem utaló) termékcsaládot fognak bevezetni. [1] A Társaságok vállalják, hogy új termékcsaládnak sem az elnevezése, sem a reklámjai nem fognak hajhullásra általánosságban utalni: a termékek kommunikációja során a Társaságok a hajtöredezés elleni védelemre helyezik a hangsúlyt.

  1. A Társaságok vállalják, hogy 2016. november 1-jéig a Gazdasági Versenyhivatal felé igazolják a vállalások teljesítését, ezen belül jelentést készítenek a termékkivezetésről.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

 

Az eljáró versenytanács továbbá meghozta az alábbi

végzést.

Az eljáró versenytanács a versenyfelügyeleti eljárást megszünteti a Head & Shoulders termékcsalád népszerűsítése során alkalmazott „akár 100%-ig korpamentes haj” szlogen és a „No.1. Világszerte*, * a P&G számítása, a Nielsen […] közötti időszakra vonatkozó eladási adatai alapján” állítás vonatkozásában.

A végzéssel szemben a közléstől számított 8 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett jogorvoslati kérelemmel lehet élni. A jogorvoslati kérelmet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság nemperes eljárásban bírálja felül, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, azonban a bíróság a feleket a szükségeshez képest meghallgathatja.

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

 Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.


[1] A kivezetés nem érinti az új termékcsalád bevezetésének időpontjában még szabad kereskedelmi forgalomban elérhető Head and Shoulders Anti-Hairfall termékeket.