Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391, Budapest 62. Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/126/2014
Iktatószám: Vj/126-008 /2014.

 

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Lendvai és Társai Ügyvédi Iroda (1025 Budapest, Pusztaszeri út 33/a.; eljáró ügyvéd: dr. H. G.) által képviselt Nokes16 Kft. (1065 Budapest, Révay utca 10. III. emelet) kérelmezőnek a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 24. § szerinti összefonódás engedélyezése iránt benyújtott kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett az Óvári György és N. Szabó István ügyvezetők által képviselt Z+D Nagykereskedelmi és Diszkont Kft. (8360 Keszthely, Hévizi út 130.) és a Hajdu András és Ekmann Ernő ügyvezetők által képviselt ZD Vagyonkezelő Kft. (8360 Keszthely Hévizi út 130.), a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 72. § (4) bekezdésének a) pontjára és a Gazdasági Versenyhivatal elnökének és a Versenytanács elnökének 3/2014. számú közleményére is figyelemmel – tárgyaláson kívül – meghozta az alábbi

határozatot.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa engedélyezi, hogy a Nokes16 Kft. közvetlen egyedüli irányítást szerezzen a Z+D Nagykereskedelmi és Diszkont Kft. és a ZD Vagyonkezelő Kft. felett.

Budapest, 2015. január 23.