Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62., Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/62/2014.
Iktatószám: Vj/62­-15/2014.

NYILVÁNOS VÁLTOZAT!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa az Oppenheim Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: dr. M. Z.; 1053 Budapest, Károlyi M. utca 12.) által képviselt T-Systems Magyarország Zrt. (1117 Budapest Budafoki út 56.) kérelmezőnek összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban - melyben további ügyfélként részt vett a szintén az Oppenheim Ügyvédi Iroda által képviselt RWE IT Magyarország Kft. (1133 Budapest, Váci út 76.) - meghozta az alábbi

határozatot

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa engedélyezi, hogy az RWE IT Magyarország Kft.  meghatározott informatikai szolgáltatások (Cross-Functional Services, Servers Services, Network Services, End-User Computing Services, Service-Desk Services) nyújtásához szükséges eszközei és ezen szolgáltatások nyújtásával foglalkozó munkavállalói, mint vállalkozásrész a T-Systems Magyarország Zrt. részévé váljanak.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Versenytanácsnál benyújtott, vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, az ügyfelek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevélben terjeszthet elő.

Indokolás 

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.