Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.

Levélcím: 1391, Budapest 62. Pf. 211

Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860

Ügyszám: Vj/07/2014.

Iktatószám: Vj/07-46/2014.

NYILVÁNOS VÁLTOZAT!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa az Oppenheim Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: dr. F. G.; 1053 Budapest, Károlyi utca 12.) által képviselt Axel Springer SE (D-10888 Berlin, Axel Springer Strasse 65., Németország) és Ringier AG (CH-4800 Zofingen, Brühlstrasse 5., Svájc) kérelmezők összefonódás engedélyezése iránti kérelemére indult versenyfelügyeleti eljárásban, amelyben további ügyfélként részt vett a szintén az Oppenheim Ügyvédi Iroda által képviselt Ringier Axel Springer Media AG (CH-8008 Zürrich, Kreuzstrasse 26., Svájc), Blikk Kft. (1082 Budapest, Futó utca 35-37.) és Axel Springer- Budapest Kiadói Kft. (1122 Budapest, Városmajor utca 11.) meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács engedélyezi, hogy a Ringier Axel Springer Media AG közvetlen egyedüli irányítást szerezzen a Blikk Kft. és az Axel Springer-Budapest Kiadói Kft. felett, miáltal az Axel Springer SE és Ringier AG közös közvetett irányítást szerez a Blikk Kft. és az Axel Springer-Budapest Kiadói Kft. felett.

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa az összefonódáshoz 477/2014 (V.29.) számon: „az előzetes szakhatósági hozzájárulást megadja. Az előzetes szakhatósági hozzájárulás a kiadástól számított hat hónapon belül használható fel, amennyiben a szakhatósági hozzájárulás szempontjából meghatározó ténybeli, piaci és szabályozási körülmények a szakhatósági állásfoglalást követően nem változtak. Az előzetes szakhatósági eljárásért az Axel Springer SE és a Ringier AG által fizetendő igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került, az egyesített előzetes szakhatósági hozzájárulás iránti eljárás során az Axel Springer SE és a Ringier AG tekintetében egyéb eljárási költség nem merült fel.”

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Versenytanácsnál benyújtott, vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

Indokolás 

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.