Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/105/2015.
Iktatószám:
Vj/105-234/2015.

Betekinthető!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa J. K., K. L. Gy. és dr. B. A. ügyvéd által képviselt Standard Products and Solutions Kft. (1184 Budapest, Aranyeső utca 8.) eljárás alá vont vállalkozással szemben fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése miatt indított versenyfelügyeleti eljárásban kialakította az alábbi

határozatot.

  1. Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy Standard Products and Solutions Kft. 2013. április 24-e óta

  1. az általa forgalmazott termékek [Polarizált fényterápiás nagylámpa szett, Polarizált fényterápiás nagylámpa, Szín polarizált fényterápiás nagylámpához, Polarizált fényterápiás kislámpa szett, Polarizált fényterápiás kislámpa, Szín polarizált fényterápiás kislámpához, Levegőtisztító készülék (nagy), Levegőtisztító készülék (kicsi), Víztisztító készülék, Pulzáló mágneses matrac, Pulzáló mágneses karika, Mágneses ágybetét, Infra matrac, Masszázs matrac, Biokerámiás ágybetét, Lézer készülék, TENS készülék, Elektromos akupresszúrás készülék, Hőterápiás takaró] értékesítése során adott szóbeli tájékoztatás során megalapozatlanul ad tájékoztatást a termékek gyógyhatására vonatkozóan,

  1. a szóbeli tájékoztatása során megalapozatlanul állítja, hogy az adott termék különleges árkedvezménnyel érhető el,

  1. a szóbeli tájékoztatása során elhallgatja, hogy a fogyasztó a szerződést az eljárás alá vont telephelyén köti meg, és emiatt nem élhet az elállási jogával.

  1. Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy Standard Products and Solutions Kft. 2015. június 22-e óta az általa forgalmazott termékek [Polarizált fényterápiás nagylámpa szett, Polarizált fényterápiás nagylámpa, Szín polarizált fényterápiás nagylámpához, Polarizált fényterápiás kislámpa szett, Polarizált fényterápiás kislámpa, Szín polarizált fényterápiás kislámpához, Levegőtisztító készülék (nagy), Levegőtisztító készülék (kicsi), Víztisztító készülék, Pulzáló mágneses matrac, Pulzáló mágneses karika, Mágneses ágybetét, Infra matrac, Masszázs matrac, Biokerámiás ágybetét, Lézer készülék, TENS készülék, Elektromos akupresszúrás készülék, Hőterápiás takaró] értékesítése során a honlapján megalapozatlanul ad tájékoztatást a termékek gyógyhatására vonatkozóan.

  1. Az eljáró versenytanács a fenti jogsértések megállapítása mellett kötelezi az Standard Products and Solutions Kft.-t 33.592.000,- Ft, azaz harminchárommillió-ötszázkilencvenkettőezer forint versenyfelügyeleti bírság megfizetésére, amely összeget a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül.

  1. A fentieken túl az eljáró versenytanács megtiltja a fenti kereskedelmi gyakorlatok további folytatását, és kötelezi az eljárás alá vontat, hogy annak teljesítéséről, a kereskedelmi gyakorlatának változtatásáról a határozat kézbesítését követő 60 napon belül tájékoztassa a Gazdasági Versenyhivatalt.

  1. Továbbá az eljáró versenytanács kötelezi a Standard Products and Solutions Kft.-t az eljárás során felmerült 52.621,- Ft, azaz ötvenkétezer-hatszázhuszonegy forint eljárási költség megfizetésére. Az eljárási költséget a jelen döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01468223-00000000 számlájára köteles az eljárás alá vont megfizetni.

Ha a kötelezett a bírságfizetési és eljárási költség megfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság, az eljárási költség és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

I n d o k o l á s

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.