Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391, Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/143/2015.
Iktatószám: Vj/143-15/2015.

 

Egységes szerkezetben a Vj/143-14/2015. számú kijavító határozattal

Betekinthető!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Faludi Wolf Theiss Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: dr. T.J.; 1085 Budapest, Kálvin tér 12-13.,) által képviselt ThyssenKrupp Ferroglobus Kereskedelmi Zrt. (1158 Budapest, Körvasút sor 110.) kérelmezőnek összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban – melyben további ügyfélként részt vett a Bán, S. Szabó & Partners Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: Dr. P. Á.; 1051 Budapest, József Nádor tér 5-6.) által képviselt Ib Andresen Industri Magyarország Acélmegmunkáló Központ Kft. (9011 Győr, Gerda utca 3.) – meghozta az alábbi

határozatot.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa engedélyezi, hogy a ThyssenKrupp Ferrogloblus Kereskedelmi Zrt. közvetlen egyedüli irányítást szerezzen az Ib Andresen Industri Magyarország Acélmegmunkáló Központ Kft. felett.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a közléstől számított harminc napon belül kérhetik a Versenytanácsnál benyújtott, vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, az ügyfelek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevélben terjeszthet elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.