Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391, Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/94/2015.
Iktatószám: Vj/94-15/2015.

Betekinthető!

 

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Martonyi Ügyvédi Iroda (1125 Budapest, Lóránt u. 7/C.) által képviselt MONICOMP Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (1139 Budapest, Petneházy utca 46-48.) kérelmezőnek összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban - melyben további ügyfélként részt vett a Johancsik Tibor és Csapó Zoltán ügyvezetők által képviselt JET-SOL Számítástechnikai Szolgáltató Kereskedelmi és Beruházási Kft. (1143 Budapest, Ilka utca 2-4. II. emelet) - meghozta az alábbi

határozatot.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa engedélyezi, hogy a MONICOMP Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. közvetlen egyedüli irányítást szerezzen a JET-SOL Számítástechnikai Szolgáltató Kereskedelmi és Beruházási Kft. felett.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a közléstől számított harminc napon belül kérhetik a Versenytanácsnál benyújtott, vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, az ügyfelek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevélben terjeszthet elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.