Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/65/2016.
Iktatószám:
Vj/65-60/2016.

Betekinthető!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa dr. V. T. ügyvéd[1] és a dr. Z. P. vállalati jogász (1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. X. ép.)[2] által képviselt Extreme Digital Zrt. (1033 Budapest, Szentendrei út 89-95., X. épület) eljárás alá vont vállalkozással szemben fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban, nyilvános tárgyalást követően meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy az Extreme Digital Zrt. 2015. november 11-20. között, a 2015. november 20-i Black Friday akciója népszerűsítésére szolgáló kereskedelmi kommunikációja során rádióreklámban, televíziós reklámban, videóbanner-en, banner-en, újsághirdetésben, hírlevélben, Várkonyi Balázs televíziós interjúja során és PR cikkeken keresztül tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott amikor annak ellenére, hogy az akcióban részt vevő termékeknek csak túlságosan szűk és atipikus termékkörében volt elérhető 50%-os vagy azt meghaladó mértékű kedvezmény, azt a benyomást keltette, hogy a fogyasztók jelentős mértékű, akár 50-70%-os kedvezményre tehetnek szert 2015. november 20-i vásárlás esetén.

E jogsértés miatt az eljáró versenytanács kötelezi az Extreme Digital Zrt.-t 20.000.000,- Ft, azaz húszmillió forint versenyfelügyeleti bírság megfizetésére.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfél a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérheti a Versenytanácsnál benyújtott, vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevélben terjesztheti elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.

 


[1] A meghatalmazást a Vj/65-2/2016. számú irat melléklete tartalmazza.

[2] A meghatalmazást a Vj/61-23/2016. számú irat melléklete tartalmazza.