Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8900
Szervezeti egység:
Fúziós Iroda
Iktatószám:
ÖB/10-6/2019.

A Gazdasági Versenyhivatal a Szecskay Ügyvédi Iroda (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 16-18., eljáró ügyvéd: dr. M. Sz. B., S. M. B.) által képviselt M7 Group S.A. (Rue Albert Borschette 2., L-1246 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg) bejelentő által benyújtott, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/J. § (1) bekezdése szerinti összefonódás-bejelentés elintézésével kapcsolatos eljárásban kiadja az alábbi

hatósági bizonyítványt.

A Gazdasági Versenyhivatal az M7 Group S.A. UPC DTH S.á.r.l. feletti irányításszerzésével megvalósuló összefonódás tárgyában a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/N. § (1) bekezdés b) pontja alapján igazolja, hogy az összefonódás-bejelentés alapján a törvény 67. § (4) bekezdése szerint vizsgálat elrendelésére okot adó körülmény nem áll fenn.

A vizsgáló döntéséhez az eljáró versenytanács egyetértésének beszerzése megtörtént.

Budapest, 2019. március 13.