Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62., Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/5/2019.
Iktatószám: VJ/5-37/2019.                                                           

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda (1013 Budapest, Pauler u. 11., eljáró ügyvéd: dr. H. V.) által képviselt „With Love” Szolgáltató Kft. (9330 Kapuvár, Dózsa u. 31.) és a szintén a Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda által képviselt Red Lemon Media Group Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1037 Budapest, Montevideo u. 9.) eljárás alá vont vállalkozások ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt lefolytatott VJ/111/2016. számú versenyfelügyeleti eljárásban hozott határozatban előírt kötelezettségek teljesítésének ellenőrzésére indított utóvizsgálati eljárásban – nyilvános tárgyalást követően – meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapította, hogy az eljárás alá vontak a 2017. december 18-án kelt VJ/111-77/2016. számú határozatban előírt kötelezettségvállalásukat hiányosan teljesítették, azáltal, hogy

I. a „With Love” Szolgáltató Kft. kötelezettségvállalásának

  • D) pontja körében a tájékoztató posztok nem a vállalt és előírt módon jelentek meg (elmaradt a #GVH#Megfeleles#Velemenyvezer tájékoztató feltüntetése és a heti rendszeresség),
  • E) pontja körében nem módosította a Red Lemon Media Group Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel kötött együttműködési megállapodását,
  • F) pontja körében nem igazolta teljeskörűen (a szóbeli szerződéses és tájékoztatási gyakorlat igazolásának hiányosságai miatt) a kötelezettségvállalásának teljesítését.

II. a Red Lemon Media Group Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. kötelezettségvállalásának

  • G) pontja körében nem módosította a vállalt és előírt módon az együttműködési megállapodásait, szerződéseit,
  • H) pontja körében nem hívta fel egyes szerződéses partnerei (megbízói) figyelmét a jogszabályi előírásokra,
  • I) pontja körében nem igazolta teljeskörűen a kötelezettségvállalásának teljesítését.

Az I. pontra tekintettel az eljáró versenytanács „With Love” Szolgáltató Kft.-vel szemben 1.000.000 Ft (azaz egymillió forint), a II. pontra tekintettel a Red Lemon Media Group Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel szemben 3.000.000 Ft (azaz hárommillió forint) bírságot szab ki, amely összegeket a vállalkozásoknak a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára kell megfizetniük a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül.

Ha a kötelezett pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, akkor az adózás rendjéről szóló törvény szerinti késedelmi pótlékkal azonos módon számított mértékű késedelmi pótlékot fizet. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[1] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el.  A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet  az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.

[1] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar