Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391, Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám:    VJ/15/2020.
Iktatószám: VJ/15-28/2020.

 

 

Betekinthető változat!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa az Oppenheim Ügyvédi Iroda (1053 Budapest, Károlyi utca 12.; eljáró ügyvéd: dr. M. Z.) által képviselt Bonitas Kockázati Tőkealap II. (képviseli: Bonitas Befektetési Alapkezelő Zrt.; 1123 Budapest, Alkotás utca 53. B. épület), a szintén az Oppenheim Ügyvédi Iroda által képviselt Kutatás-fejlesztési és Innovációs Állami Tőkealap (képviseli: Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.; 1027 Budapest, Kapás utca 6-12.) és a szintén az Oppenheim Ügyvédi Iroda által képviselt MFB Növekedési Tőkealap (képviseli: Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.; 1027 Budapest, Kapás utca 6-12.) eljárás alá vont vállalkozásokkal szemben összefonódás végrehajtása tilalmának megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban tárgyaláson kívül meghozta az alábbi

h a t á r o z a t o t.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a Bonitas Kockázati Tőkealap II., a Kutatás-fejlesztési és Innovációs Állami Tőkealap és az MFB Növekedési Tőkealap jogsértést követtek el azzal, hogy a Talentuno Technologies Zrt. (korábbi neve: Web Solutions Kft.) feletti közvetlen közös irányításuk megszerzésével létrejött összefonódását a Gazdasági Versenyhivatal tudomásulvételének hiányában végrehajtották.

Az eljáró versenytanács a fentiekben leírt jogsértés miatt a Bonitas Kockázati Tőkealap II., a Kutatás-fejlesztési és Innovációs Állami Tőkealap és az MFB Növekedési Tőkealap eljárás alá vont vállalkozásokat egyetemlegesen kötelezi 15.400.000 (azaz tizenötmillió-négyszázezer) forint versenyfelügyeleti bírság megfizetésére, amelyet a határozat kézbesítésétől számított harminc napon belül kötelesek megfizetni a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlájára. Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő: az eljárás alá vontak neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (bírság).

A határozat ellen a kézhezvételtől számított harminc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani, elektronikusan, az erre rendszeresített űrlap[1] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.

__________________

[1] Űrlap a Gazdasági Versenyhivatal egyedi döntésével szembeni keresetlevél beterjesztéséhez