Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1245, Budapest 5. Pf. 1036
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/17/2020.
Iktatószám: VJ/17-55/2020.

Betekinthető változat

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Csetneki Ügyvédi Iroda (képviseli: Dr. Cs. A. ügyvéd) által képviselt Kultúrpark Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1095 Budapest, Soroksári út 60.) eljárás alá vont vállalkozással szemben fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indított versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

határozatot.

  1. Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a Kultúrpark Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Kultúrpark Zrt. vagy eljárás alá vont) a Budapest Park elnevezésű helyszínen megrendezésre kerülő koncertekre, egyéb rendezvényekre történő jegyek online értékesítése során megtévesztő kereskedelmi gyakorlatot folytatott azáltal, hogy 2019. január 1-jétől 2020. május 22-éig a https://www.budapestpark.hu/ weboldalán, 2019. január 1-jétől 2021. február 11-ig a Budapest Park Facebook oldalán, illetve a jegyárat megjelenítő Facebook, Google Display/Search és Instagram hirdetésein nem tüntette fel a jegyek végső árát befolyásoló valamennyi tényezőt, valamint a jegyekért fizetendő végső árról időszerűtlen módon, a vásárlás későbbi fázisában tájékoztatta fogyasztókat és ezzel a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 7. § (1) bekezdésében foglalt tényállás megvalósításával megsértette az Fttv. 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat.
  2. Az eljáró versenytanács a fenti jogsértés miatt figyelmeztetésben részesíti az eljárás alá vont vállalkozást és kötelezi, hogy alakítson ki a versenyjogi előírásoknak való megfelelést és a jogsértés megelőzését biztosító belső eljárásrendet.
  3. Az eljáró versenytanács arra is kötelezi az eljárás alá vont vállalkozást, hogy a jelen határozat kézhezvételét követő 60 napon belül részletesen, hitelesen dokumentálva, írásban igazolja a Gazdasági Versenyhivatal felé, hogy eleget tett a versenyjogi előírásoknak való megfelelést és jogsértés megelőzését biztosító belső eljárásrend kialakítására vonatkozó előírásna

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[1] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.


[1] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar