A Versenytükör egy kifejezetten szakmai közönségnek szóló versenyjogi és közgazdasági folyóirat, amely évente két alkalommal jelenik meg. A kiadvány nem csak a GVH munkatársai számára kínál publikálási lehetőséget, a Szerkesztőbizottság várja a versenyjog aktuális vagy újszerű kérdéseivel foglalkozó tanulmányokat, illetve esetismertetéseket külsős szerzőktől is.

A GVH új tematikus hírlapja, a Versenyhivatali Hírlevél bemutatja a Hivatal működésében bekövetkező változásokat, tájékoztat a GVH rendezvényeiről, felhívja a figyelmet a fogyasztókat érintő aktuális problémákra. Ezeken kívül összesítéseket közöl a Versenytanács elmúlt negyedévben hozott jelentősebb döntéseiről, illetve a megindult eljárásokról.