Ügyszám

A közvetlen résztvevők

A kérelem beérkezésének dátuma

Az összefonódás rövid bemutatása

Vj-046/2013.

Citibank Europe Plc
ING Letétkezelési Üzletág

2013.05.27.

Összefoglaló