Ügyszám

A közvetlen résztvevők

A kérelem beérkezésének dátuma

Az összefonódás rövid bemutatása

Vj/65/2015.

Veolia Voda S.A.

Berlinwasser International GmbH

Csatorna Holding Vagyonkezelő Zrt.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

2015. június 29.

Összefoglaló