Nyomtatható változat PDF formátumban

Fővárosi Törvényszék

 

Az ügy száma: 105.K. 701.159/2020/32.

A felperes: Fox Consulting Tanácsadó-Kereskedelmi, és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1139 Budapest, Rozsnyai utca 11.)

A felperes képviselője: SBGK Ügyvédi Iroda

Az alperes: Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány utca 5.)

Az alperes képviselője: dr. Ay Zoltán Nándor kamarai jogtanácsos

A felperesi érdekelt képviselője: dr. Varga Ügyvédi Iroda

A felperesi érdekelt: IP Holding Kft. 1139 Budapest, Rozsnyai utca 11.

A per tárgya: versenyfelügyeleti közigazgatási jogvita (VJ/4-59/2019)

 

Í t é l e t

A bíróság a keresetet elutasítja.

Kötelezi a felperest, hogy 15 napon belül fizessen meg az alperesnek 350.000 (háromszázötvenezer) forint perköltséget.

Kötelezi a felperesi érdekeltet, hogy 15 napon belül fizessen meg az alperesnek 30.000 (harmincezer) forint perköltséget.

Kötelezi a felperest, hogy fizessen meg az állam javára - az állami adó- és vámhatóság felhívásában megjelölt módon és számlára - 420.000 (négyszázhúszezer) forint kereseti illetéket.

Az ítélet ellen fellebbezésnek nincs helye.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.