Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1245, Budapest 5. Pf. 1036
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám:       Vj/4/2019.
Iktatószám:    Vj/4-60/2019.

Betekinthető!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa az SBGK Ügyvédi Iroda (1062 Budapest, Andrássy út 113.) által képviselt FOX CONSULTING Kft. (1139 Budapest, Rozsnyai utca 11.) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a FOX CONSULTING Kft. 2016. január 1-től a KiwiSun franchise hálózat „bioszolárium” szolgáltatás népszerűsítésére alkalmazott kereskedelmi gyakorlat során megtévesztette a fogyasztókat, mivel

  • a „zöld bio”, „bio” és a „természet erejével” típusú állítások esetén nem kommunikálta, hogy ezalatt mit ért, és így az önmagában is, de különösen más egészségre ható állításokkal együtt igazolatlan egészségre ható állításnak minősül,
  • a „speciális fény”, a „világon egyedülálló technológia” és az „egész Európában piacvezető újdonság” típusú állításokkal igazolatlan piacelsőségi állítást tett,
  • a „fokozza az endorfin termelődését”, „segíti a kalcium beépülését”, „jobban mozognak az ízületek”, „immunrendszer erősítő” típusú állításokkal igazolatlan egészségre ható állítást tett.

A FOX CONSULTING Kft. ezzel megvalósította a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 6. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt tényállást, és ezzel megsértette az Fttv. 3. § (1) bekezdését.

A fenti jogsértés megállapításán felül az eljáró versenytanács eltiltja a FOX CONSULTING Kft.-t fenti jogsértő kereskedelmi kommunikáció további folytatásától, amely eltiltásnak akkor felel meg az eljárás alá vont, ha a jelen határozat kézhezvételét követő 60 napon belül hitelt érdemlően igazolja az eljáró versenytanács felé, hogy a kifogásolt gyakorlatot mikor és hogyan módosította.

Az eljáró versenytanács a fenti jogsértés miatt a FOX CONSULTING Kft.-vel szemben 7.000.000,- Ft, azaz hétmillió forint versenyfelügyeleti bírságot szab ki, amely összeget a vállalkozás a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül.

Végezetül az eljáró versenytanács megállapítja, hogy nem jogsértő az eljárás alá vont által alkalmazott „UV mentes” állítás.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[1] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet  az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.

______________________

[1] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar