Nyomtatható verzió PDF formátumban

A Fővárosi Törvényszék


Az ügy száma: 103.K. 701.467/2022/12.
Az I. rendű felperes: Whitening Solutions Kft. (1068 Budapest, Városligeti fasor 24. fsz. 1.)
A II. rendű felperes: Online Trading Solutions s.r.o. (94341 Nova Vieska 145. (Szlovákia)
A felperesek képviselője: Dr. Magyari-Horváth Ügyvédi Iroda - [...] ügyvéd (1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28. 5.)
Az alperes: Gazdasági Versenyhivatal (1026 Budapest, Riadó u. 1-3.)
Az alperes képviselője: dr. Kolongya Dóra kamarai jogtanácsos
A per tárgya: versenyfelügyeleti ügyben hozott VJ/45-212/2020. iktatószámú közigazgatási határozat megtámadása


ítélet:

A Fővárosi Törvényszék a keresetet elutasítja.

Kötelezi a felpereseket, hogy 15 napon belül egyetemlegesen fizessenek meg az alperesnek 500 000 (ötszázezer) forint perköltséget.

Kötelezi a felpereseket, hogy az esedékesség napjáig egyetemlegesen fizessenek be az állami adó- és vámhatóság illetékbevételi számlájára 1 179 000 (egymillió-egyszázhetvenkilencezer) forint eljárási illetéket.

A Törvényszék tájékoztatja a felpereseket, hogy a fizetendő illeték a határozat jogerőre emelkedését követő 60. napon válik esedékessé.

Az ítélet ellen fellebbezésnek nincs helye.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.