Nyomtatható verzió PDF formátumban

A KÚRIA
mint fellebbviteli bíróság
ítélete

Az ügy száma: Kf.VI.37.755/2018/14.
A tanács tagjai: Dr. Sperka Kálmán a tanács elnöke, Dr. Vitál-Eigner Beáta előadó bíró, Dr. Sugár Tamás bíró
A felperesek: B.Braun Medical Magyarország Orvostechnológiai Kft. I. rendű (1023 Budapest, Felhévizi u. 5.)
VARIOMEDIC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. II. rendű (1119 Budapest, Andor u. 8. Fszt. 4.) „Fa”
Chirmax Hungary Kft. III. rendű (1097 Budapest IX, Albert Flórián 3/b.)
SurgiCare Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. IV. rendű (7635 Pécs, Kisdaindoli út 3.)
A felperesek képviselői: Bálintfy és Társai Ügyvédi Iroda I. rendű (1061 Budapest, Andrássy út 2.)
HONORATIOR Gazdasági Tanácsadó Kft. II. rendű (1055 Budapest, Szent István körút 13. 3. emelet 2/b., felszámolóbiztos: [...]
[...] ügyvéd III. rendű (7621 Pécs, Líceum u. 6.)
Dr. Bassola Bálint Ügyvédi Iroda IV. rendű (1112 Budapest, Oltvány u. 15.)
Az alperes: Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány u. 5.)
Az alperes képviselője: Dr. Számadó Tamás irodavezető jogtanácsos
A per tárgya: versenyügyben hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata
A fellebbezést benyújtó fél: a II. rendű felperes
A fellebbezés száma: 8.
Az elsőfokú bíróság neve, határozatának kelte és száma: Fővárosi Törvényszék 2018. február 27-én kelt 6.K.700.020/2018/6. számú ítélete

Rendelkező rész

A Kúria a Fővárosi Törvényszék 6.K.700.020/2018/6. számú ítéletének fellebbezéssel nem támadott részét nem érinti, a fellebbezett részét helybenhagyja.
Kötelezi a II. rendű felperest, hogy' 15 napon belül fizessen meg az alperesnek 1.000.000.- (egymillió) forint fellebbezési eljárási költséget.
Kötelezi az II. rendű felperest, hogy fizessen meg az államnak felhívásra 2.500.000.- (kétmillió-ötszázezer) forint fellebbezési illetéket.

Az ítélet ellen felülvizsgálatnak nincs helye.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.