Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1245, Budapest 5. Pf. 1036.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/79/2013.
Iktatószám:
Vj/79-640/2013.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa az Ormai és Társai CMS Cameron McKenna LLP Ügyvédi Iroda (1053 Budapest, Károlyi Mihály utca 12.) által képviselt Johnson & Johnson Egészségügyi és Babaápolási Termékeket Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (1123 Budapest, Nagyenyed utca 8-14.) eljárás alá vont vállalkozással szemben gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban a Johnson & Johnson Egészségügyi és Babaápolási Termékeket Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. május 30-án kelt, Vj/79-632/2013. számon iktatott iratbetekintési kérelme tárgyában – tárgyaláson kívül – meghozta az alábbi

v é g z é s t.

Az eljáró versenytanács a Johnson & Johnson Egészségügyi és Babaápolási Termékeket Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság Vj/79-632/2013. számú iratbetekintési kérelmét elutasítja.

A végzés ellen az iratbetekintést kérő ügyfél a végzés kézhezvételétől számított 8 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de a Versenytanácsnál benyújtandó vagy ajánlott küldeményként postára adott jogorvoslati kérelemmel élhet. A jogorvoslati kérelmet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság nemperes eljárásban bírálja felül, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, azonban a bíróság a feleket a szükségeshez képest meghallgathatja.

I n d o k o l á s

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.