Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391, Budapest 62. Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/79/2013.
Iktatószám: Vj/79-692/2013.

A Vj/79-665/2013. számú határozat Vj/79-690/2013. számú

módosító határozattal egybefoglalt változata

 

Nyilvános változat

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

 • a Bálintfy és Társai Ügyvédi Iroda (1061 Budapest, Andrássy út 2.) által képviselt B. Braun Medical Magyarország Orvostechnológiai Korlátolt Felelősségű Társaság (1023 Budapest, Felhévízi utca 5.),

 • a [SZEMÉLYES ADAT] ügyvéd CHIRMAX HUNGARY Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1097 Budapest, Albert Flórián út 3/b.),

 • az Ormai és Társai CMS Cameron McKenna LLP Ügyvédi Iroda (1053 Budapest, Károlyi Mihály utca 12.) által képviselt Johnson & Johnson Egészségügyi és Babaápolási Termékeket Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (1123 Budapest, Nagyenyed utca 8-14.),

 • a Dr. Bassola Bálint Ügyvédi Iroda (értesítési cím: Jalsovszky Ügyvédi Iroda, 1124 Budapest, Csörsz utca 41., MOM Park, Gellért Torony) által képviselt STAPLECARE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (7624 Pécs, Attila utca 3.),

 • a Dr. Bassola Bálint Ügyvédi Iroda által képviselt SurgiCare Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (7635 Pécs, Kisdeindoli út 3.), valamint

 • a [SZEMÉLYES ADAT] ügyvéd által képviselt VARIOMEDIC Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1119 Budapest, Andor utca 8. földszint 4.)

eljárás alá vont vállalkozásokkal szemben gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmának megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – tárgyalás tartását követően -  meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy

 1. a Zala Megyei Kórház tervezett 2011. évi varróanyag tendere során a B. Braun Medical Magyarország Orvostechnológiai Korlátolt Felelősségű Társaság és a SurgiCare Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság jogsértést követtek el, amikor a közbeszerzési kiírásának befolyásolása és piacfelosztás céljából összehangolt magatartást tanúsítottak;

 1. a Semmelweis Orvostudományi Egyetem 2012. évi „Semmelweis Egyetem és Betegellátó Irgalmasrend,, Budai Irgalmasrendi Kórháza részére, 24 hónapra szükséges sebészeti varróanyag beszerzésére” megjelölésű közbeszerzési eljárása során a B. Braun Medical Magyarország Orvostechnológiai Korlátolt Felelősségű Társaság, a CHIRMAX HUNGARY Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, a Johnson & Johnson Egészségügyi és Babaápolási Termékeket Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság, a SurgiCare Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság és a VARIOMEDIC Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság jogsértést követtek el, amikor a közbeszerzési ajánlatuk benyújtása előtt a közbeszerzési kiírás befolyásolására irányuló egyeztetést folytattak, valamint piacfelosztó és árrögzítő célú és hatású megállapodást kötöttek és összehangolt magatartást tanúsítottak;

 1. a Pécsi Tudományegyetem 2012. évi „Keretmegállapodás sebészeti varróanyag szállítására 3 évre” megjelölésű közbeszerzési eljárása során a B. Braun Medical Magyarország Orvostechnológiai Korlátolt Felelősségű Társaság, a CHIRMAX HUNGARY Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, a Johnson & Johnson Egészségügyi és Babaápolási Termékeket Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság, a SurgiCare Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság és a VARIOMEDIC Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság jogsértést követtek el, amikor és árrögzítés és piacfelosztás céljából összehangolt magatartást tanúsítottak;

 1. a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház 2012-es „Sebészeti varróanyagok beszerzése” megjelölésű közbeszerzési eljárása során aB. Braun Medical Magyarország Orvostechnológiai Korlátolt Felelősségű Társaság, a SurgiCare Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, a CHIRMAX HUNGARY Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, a Johnson & Johnson Egészségügyi és Babaápolási Termékeket Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság jogsértés követtek el, amikor a közbeszerzési ajánlatuk benyújtása előtt az ajánlati áraikat egymásra tekintettel határozták meg és felosztották egymás között a piacot;

E jogsértés miatt az eljáró versenytanács kötelezi

 • a B. Braun Medical Magyarország Orvostechnológiai Korlátolt Felelősségű Társaságot 100.973.619.- Ft, azaz százmillió-kilencszázhetvenháromezer-hatszáztizenkilenc forint,

 • a CHIRMAX HUNGARY Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságot 14.303.520.- Ft, azaz tizennégymillió-háromszázháromezer-ötszázhúsz forint,

 • a SurgiCare Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot 46.570.100.- Ft, azaz negyvenhatmillió-ötszázhetvenezer-száz forint,

 • a VARIOMEDIC Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot 76.300.200- Ft, azaz hetvenhatmillió-háromszázezer-kettőszáz forint

bírság megfizetésére, amelyet a döntés kézbesítésétől számított harminc napon belül kötelesek megfizetni a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlájára.

A bírság befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő: az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (bírság). Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

Az eljáró versenytanács a Johnson & Johnson Egészségügyi és Babaápolási Termékeket Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társasággal szemben a bírság kiszabását mellőzi.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de a Versenytanácsnál benyújtott, vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevélben terjesztheti elő.

***

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa meghozta továbbá az alábbi

végzést.

 1. Az eljáró versenytanács a versenyfelügyeleti eljárást az egyéb vizsgált magatartások tekintetében megszünteti.

 1. Az eljáró versenytanács a STAPLECARE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal szemben az eljárást megszünteti.

A végzés ellen a kézhezvételtől számított 8 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de a Versenytanácsnál benyújtandó vagy ajánlott küldeményként postára adott jogorvoslati kérelemnek van helye. A jogorvoslati kérelmet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság nemperes eljárásban bírálja felül, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, azonban a bíróság a feleket a szükségeshez képest meghallgathatja.

***

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa meghozta továbbá az alábbi

végzést.

Az eljáró verseny egyetemlegesen kötelezi a B. Braun Medical Magyarország Orvostechnológiai Korlátolt Felelősségű Társaság, a SurgiCare Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, a CHIRMAX HUNGARY Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, a Johnson & Johnson Egészségügyi és Babaápolási Termékeket Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság és a VARIOMEDIC Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság eljárás alá vontakat, hogy a döntés kézbesítésétől számított 8 napon belül fizessenek meg a Gazdasági Versenyhivatal számára összesen 14.237.,- Ft megelőlegezett eljárási költséget a 10032000-01468223-00000000 számlaszámra.

Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő: az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (eljárási költség). Ha a kötelezett a fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. Az eljárási költség meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja e végzés végrehajtását.

A végzés ellen a kézhezvételtől számított 8 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de a Versenytanácsnál benyújtandó vagy ajánlott küldeményként postára adott jogorvoslati kérelemnek van helye. A jogorvoslati kérelmet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság nemperes eljárásban bírálja felül, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, azonban a bíróság a feleket a szükségeshez képest meghallgathatja.

***

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen is jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el