Nyomtatható verzió PDF formátumban

FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK
3.Kf.650.033/2017/5. szám 

A Fővárosi Törvényszék a Wallacher Ügyvédi Iroda (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8., ügyintéző: […] ügyvéd) és a Prandler & Petróczy Ügyvédi Iroda (1081 Budapest, Bezerédi utca 8., ügyintéző: […] ügyvéd) által képviselt Sunfleur Kozmetikai Kft. (2092 Budakeszi, Kagyló utca 1-3.) felperesnek, a dr. Számadó Tamás jogtanácsos által képviselt Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány utca 5.) alperes ellen verseny ügyben hozott közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránt indított perében, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2017. április 3. napján kelt 2.K.33.419/2016/19. számú ítélete ellen a felperes 20. sorszám alatt előterjesztett fellebbezésére meghozta a következő

ítéletet:

A Fővárosi Törvényszék az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

Kötelezi a felperest, hogy 15 napon belül fizessen meg az alperesnek 70 000 (hetvenezer) forint másodfokú perköltséget.

Kötelezi a felperest, hogy fizessen meg a Magyar Államnak - az adóhatóság külön felhívására - 800 000 (nyolcszázezer) forint fellebbezési illetéket.

Ez ellen az ítélet ellen fellebbezésnek nincs helye.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.