Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/66/2015.
Iktatószám:
Vj/66-58/2015.

Betekinthető!


A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a dr. P. Gy. ügyvéd, a dr. M. Cs. J. ügyvéd, az ifj. Benkó Sándor ügyvezető és a B. T. munkavállaló által képviselt Sunfleur Kozmetikai Kft. (2092 Budakeszi, Kagyló u. 3.) eljárás alá vont vállalkozással szemben fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban, tárgyalást követően meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a Sunfleur Kozmetikai Kft. megtévesztette a fogyasztókat, amikor

  • Medifleur lábkrém cukorbetegek részére elnevezésű termék 2014. október 1-től,
  • a Medifleur testápolókrém cukorbetegek részére, elnevezésű termék 2015. március 21-től,
  • a Medifleur kímélőkrémtusfürdő cukorbetegek részére elnevezésű termék 2015. március 21-től,
  • a Medifleur sampon cukorbetegek részére elnevezésű termék 2015. október 1-től

alkalmazott kereskedelmi kommunikációiban (a www.sunfleur.hu és a www.medifleur.hu honlapokon, a TV2-n sugárzott televízió-reklámokban, a termékhez csomagolt szórólapon) megalapozatlanul állította, hogy a termékek cukorbetegeknek ajánlottak, és alkalmasak a cukorbetegség tünetei közé tartozó bőrszárazság és szövődményei (sebes, repedezett, fekélyes bőr) megelőzésére.

E jogsértések miatt az eljáró versenytanács kötelezi az Sunfleur Kozmetikai Kft.-t 10.000.000,- Ft (azaz tíz millió forint) versenyfelügyeleti bírság megfizetésére¸ amely összeget a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül.

A fentieken túl az eljáró versenytanács megtiltja a fenti kereskedelmi gyakorlatok további folytatását, és kötelezi az eljárás alá vontat, hogy annak teljesítéséről, a kereskedelmi gyakorlatának változtatásáról a határozat kézbesítését követő 60 napon belül tájékoztassa a Gazdasági Versenyhivatalt.

Továbbá az eljáró versenytanács kötelezi a Sunfleur Kozmetikai Kft.-t az eljárás során szakértői díjként felmerült 151.892,- Ft, azaz százötvenegyezer-nyolcszázkilenvenkettő forint eljárási költség megfizetésére. Az eljárási költséget a jelen döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01468223-00000000 számlájára köteles az eljárás alá vont megfizetni.

Ha a kötelezett a bírságfizetési és eljárási költség megfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság, az eljárási költség és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.