Nyomtatható verzió PDF formátumban

A Fővárosi Törvényszék
mint elsőfokú bíróság
101.K.700.440/2018/14.

A Fővárosi Törvényszék a Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Sutherland Ügyvédi Iroda (1029 Budapest, Pasaréti út 59., ügyintéző: [...] ügyvéd) által képviselt Numil Hungary Tápszerkereskedelmi Kft (1135 Budapest, Róbert Károly krt. 82-84.) felperesnek a dr. Nacsa Mónika kamarai jogtanácsos által képviselt Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány u. 5.) alperes ellen, fogyasztóvédelmi ügyben hozott közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránt indított perében - nyilvános tárgyaláson - meghozta az alábbi

í t é l e t e t :

A bíróság a felperes keresetét elutasítja; kötelezi a felperest, hogy fizessen meg 15 nap alatt az alperesnek 1.800.000 (egymillió-nyolcszáezer) forint perköltséget, valamint az államnak - az illetékügyekben eljáró hatóság külön felhívására - 1.500.000 (egymillió-ötszázezer) forint kereseti illetéket.

Az ítélet ellen a kézbesítéstől számított 15 nap alatt fellebbezésnek van helye, amit a Kúriához címezve, a Fővárosi Törvényszéken kell jogi képviselő útján az elektronikus kapcsolattartás szabályai szerint előterjeszteni.

I n d o k o l á s

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.