Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/112/2015.
Iktatószám:
Vj/112-158/2015.

Nyilvános változat! [1]

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda (1026 Budapest, Pasaréti út 59.) által képviselt NUMIL Hungary Tápszerkereskedelmi Kft. (1135 Budapest, Róbert Károly krt. 82-84.) és a Dr. P. Gy. elnök által képviselt Házi Gyermekorvosok Országos Érdekvédelmi Egyesülete (1133 Budapest, Ipoly utca 5/E. V. em./24.) eljárás alá vont vállalkozások ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – nyilvános tárgyalást követően - meghozta az alábbi

 határozatot.

  1. Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy nem jogsértőek a jelen versenyfelügyeleti eljárásban vizsgált alábbi állítások:

  • a Milumil termékek népszerűsítésére szolgáló kereskedelmi kommunikációkban és a termékek csomagolásán feltüntetett, az A-, C- és D- vitaminokra, valamint a vasra vonatkozó állítások, valamint

  • a 2015. január 19. és 2015. január 26. között alkalmazott televíziós reklámon kívüli kommunikációs eszközökön feltüntetett, különböző Pronutra (PRONUTRA+, illetve PRONUTRAS valamint a PRONUTRAVI) formulákkal és a kapcsolódó, az (A-), C- és D- vitamin és a vas vonatkozásában tett állítások.

  1. Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy megtévesztő volt a MILUMIL termékek azon (2014. november 1-től 2016. március 31-ig tartó) kereskedelmi gyakorlata, amely a Házi Gyermekorvosok Országos Érdekvédelmi Egyesülete ajánlását tartalmazta, mivel az egyesület ajánlása (szlogenek, logó használat) azt a látszatot keltette a fogyasztók számára, hogy az egy független, szakmai álláspontot és kontrollt jelentő ajánlás, miközben nem nyert igazolást az ajánlás szakmai megalapozottsága, az együttműködés alapvetően marketing célú volt, az egyesület az ajánlás kereskedelmi gyakorlatbeli felhasználásáért cserébe anyagi jutatásban részesült.

Ezen magatartásért a NUMIL Hungary Tápszerkereskedelmi Kft. és a Házi Gyermekorvosok Országos Érdekvédelmi Egyesülete felelőssége is fennáll.

  1. Az eljáró versenytanács megállapítja továbbá, hogy a NUMIL Hungary Tápszerkereskedelmi Kft. megtévesztő kereskedelmi gyakorlatot tanúsított azzal, hogy

  • a Rossmann üzletekben (2015 nyarán) megjelenő Kentaur Magazinban található cikkben a Milumil Junior 3 gyerekital vonatkozásában is alkalmazta „Az oligoszacharidok elősegítik az egészséges bélflóra kialakulását” állítást,

  • a Milumil Junior 1 gyerekital népszerűsítésére 2015. január 19. és 2015. január 26. között alkalmazott televíziós reklámban azt sugallta, hogy az egészségre vonatkozó kedvező hatások a különleges Pronutra formulának és nem azon összetevőknek, hatóanyagoknak tulajdoníthatóak, amellyel más hasonló termékek is rendelkeznek.

  1. Az eljáró versenytanács a II. és III. pont szerinti magatartásra tekintettel a NUMIL Hungary Tápszerkereskedelmi Kft.-t  54.000.000 Ft (azaz ötvennégymillió forint), a II. pont szerinti magatartásra tekintettel a Házi Gyermekorvosok Országos Érdekvédelmi Egyesületét 500.000 Ft (azaz ötszázezer forint) versenyfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezi. A bírságot a kötelezettek a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára kötelesek megfizetni a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül.

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

 

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanács meghozta továbbá a következő

végzést.

Az eljáró versenytanács – a Rossmann üzletekben (2015 nyarán) megjelenő Kentaur Magazinban található cikkben a Milumil Junior 3 gyerekital vonatkozásában tett oligoszacharid-állításon kívüli további – oligoszacharid-állítások tekintetében a versenyfelügyeleti eljárást megszünteti.

A végzéssel szemben a közléstől számított 8 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett jogorvoslati kérelemmel lehet élni. A jogorvoslati kérelmet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság nemperes eljárásban bírálja felül, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, azonban a bíróság a feleket a szükségeshez képest meghallgathatja.

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

 INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.


[1] Az eljárás alá vontak üzleti titka az [ÜZLETI TITOK] jelöléssel látható.