Nyomtatható verzió PDF formátumban

A Kúria
mint felülvizsgálati bíróság
ítélete

Az ügy száma: Kfv. VI.37.359/2023/11.
A tanács tagjai: Dr. Vitál-Eigner Beáta a tanács elnöke, Dr. Rák-Fekete Edina előadó bíró, Dr. Kurucz Krisztina bíró, Dr. Bemáthné dr. Kádár Judit bíró, Dr. Horváth Tamás bíró
Az I. rendű felperes: Normtec Kft. (6000 Kecskemét, Klapka utca 9-11. fszt. 18/a.)
Az I. rendű felperes képviselője: [...] ügyvéd (1112 Budapest, Ördögorom lejtő 31.)
А II. rendű felperes: Prémium Line s.r.o. (SK-99001 Velky Krtís., Nemocnincná 14.)
А III. rendű felperes: Tempel Kft. (6060 Tiszakécske, Oláhházdűlő tanya 10.)
А III. rendű felperes képviselője: Dr. Sobor Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: [...] ügyvéd 1113 Budapest, Edömér utca 2. E2.)
Az alperes: Gazdasági Versenyhivatal (1026 Budapest, Riadó utca 1-3.)
Az alperes képviselője: Dr. Ay Zoltán Nándor kamarai jogtanácsos
A per tárgya: versenyügyben indult közigazgatási jogvita
A felülvizsgálati kérelmet benyújtó fél: а III. rendű felperes és az alperes
A felülvizsgálni kért jogerős ítélet: a Fővárosi Törvényszék 2023. március 30. napján kelt -105.K.706.427/2021/38. számú végzéssel kijavított - 105.K.706.427/2021/37. számú ítélete

Rendelkező rész

A Kúria a Fővárosi Törvényszék 2023. április 3. napján kelt 105.K.706.427/2021/38. számú végzéssel kijavított 2023. március 30. napján kelt 105.K.706.427/2021/37. számú ítéletének az I. rendű és а II. rendű felperes kereseteit elutasító rendelkezését nem érinti, а III. rendű felperes keresetét elutasító rendelkezését hatályában fenntartja.

Kötelezi a III. rendű felperest, hogy fizessen meg az alperesnek 15 napon belül 300.000 (azaz háromszázezer) forint felülvizsgálati perköltséget.

Kötelezi a III. rendű felperest, hogy fizessen meg az államnak az esedékesség napjáig 70.000 (azaz hetvenezer) forint felülvizsgálati eljárási illetéket az állami adó- és vámhatóság által közzétett illetékbevételi számlára. A fizetendő illeték ezen ítélet jogerőre emelkedését követő 60. napon válik esedékessé.

Az alperes VJ/10-371/2018. számú határozatát az I. rendű és III. rendű felperesekkel szemben kiszabott versenyfelügyeleti bírság tekintetében, valamint az alperes VJ/10-354/2018. és a VJ/10-355/2018. számú végzéseit megsemmisítő, és az alperest új eljárásra kötelező rendelkezését hatályon kívül helyezi, e körben az ügyben eljárt bíróságot új eljárás lefolytatására és új határozat hozatalára utasítja.

A peres felek felülvizsgálati eljárásban felmerült perköltségének összegét külön-külön 200.000 (azaz kétszázezer) - 200.000 (azaz kétszázezer) forintban állapítja meg.

Az ítélet ellen felülvizsgálatnak nincs helye.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.