Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-116/2003/29

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa

- a Budapest Airport Rt. (Budapest) I. rendű;
- a V.I.P.T. Kft. (Budapest) II. rendű;
- a VOLÁNCOM Közlekedési és Kommunikációs Kft. (Budapest) III. rendű;
- az Est Taxi Kft. (Budapest) IV. rendű;
- City Taxi Fuvarszervező Szövetkezet V. rendű;
- Taxi 2000 Kft. VI. rendű;
- Főtaxi Autóközlekedési és Szolgáltató Kft. VII. rendű;
- Buda Kft. VIII. rendű; valamint
- a 6*6 Taxi Kft. IX. rendű

eljárás alá vont vállalkozás ellen gazdasági versenyt korlátozó megállapodás miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban - nyilvános tárgyaláson - meghozta az alábbi

határozatot

1) A Versenytanács megállapítja, hogy az I-IX. rendű eljárás alá vont vállalkozások által 2003. április 1-jén a Ferihegyi repülőtéren lévő taxiállomások használatáról kötött megállapodás alkalmas a verseny korlátozására.

2) A Versenytanács elrendeli az 1) pont szerinti, törvénybe ütköző állapot 2004. december 31-től történő megszüntetését.

3) A határozat felülvizsgálatát a kézbesítéstől számított harminc napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresetben kérhetik az eljárás alá vont vállalkozások.

Indoklás

I.

A vizsgálat megindítása

 • 1.

  A Gazdasági Versenyhivatal 2003. augusztus 4-én versenyfelügyeleti eljárást indított az I-IX. r. eljárás alá vont vállalkozások ellen, mert észlelte, hogy a Ferihegyi repülőtér I/2. terminál "A" és "B" épület előtti taxiállomás használatáról 2003. április 1-jén olyan megállapodást kötöttek, amely a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 11. § (1) és (2) bekezdésének rendelkezésébe ütközhet.

II.

A megállapított tényállás

 • 2.

  Az I. r. eljárás alá vont - a Ferihegyi repülőteret üzemeltető - Budapest Airport Rt. (a továbbiakban: BA Rt.) jogelődje 1992. június 30-án szándéknyilatkozatot írt alá az Airport Taxi Kft-vel, hogy szerződést kötnek egymással a Ferihegyi repülőtéren található taxi megállók egy részének nem kizárólagos használatáról. A szerződés megkötésére nem került sor. Ténylegesen azonban a repülőtér kijáratánál kizárólag az Airport Rt. taxijai állhattak, más vállalkozások a repülőtér alsó várakozóhelyén vagy a repülőtér környékén várakoztak, és hívásrendelésre hajtottak a repülőtéri kijárathoz. Fenti helyzetet az Airport Taxi Kft. alkalmazottai a gazdaságon kívüli kényszer eszközeivel (fizikai erőszak) biztosították a maguk számára.

 • 3.

  2003. március 1-jétől a II. r. eljárás alá vont V.I.P.T. Kft. lépett - nem jogutódként - az Airport Taxi Kft. helyébe, átvéve annak frekvenciáját.

 • 4.

  A V.I.P.T. Kft. túlnyomórészben repülőtéri személyszállítást végez: 2003. év során a repülőtérre átlagban 60, míg a repülőtérről 330 fuvart végzett. A III-IX. r. eljárás alá vont vállalkozások ennél kevesebb repülőtéri fuvart bonyolítanak, és azok aránya az összes bonyolított fuvarjaikhoz képest minimális (1 százalék körüli).

 • 5.

  A BA Rt. 2003. március 20-ra megbeszélést kezdeményezett a budapesti taxi társaságok képviselőivel a "repülőtéri taxi állapot rendezése érdekében". A megbeszélésen - melyről írásos dokumentum nem készült - érdemi döntés nem született, hanem a résztvevők megegyeztek abban, hogy 2003. április 1-jén újabb megbeszélést tartanak.

 • 6.

  A 2003. április 1-jén a Ferihegy 1 Terminál VIP váróban megtartott megbeszélésen az I-IX. r. eljárás alá vont vállalkozások, valamint a Fővárosi Önkormányzat és a Fővárosi Taxiállomás Üzemeltető Kft. képviselői vettek részt. A megbeszélésről írásos Emlékeztető készült, melyet a BA Rt. valamennyi résztvevő részére megküldött.

 • 7.

  Az Emlékeztető szerint a 2003. április 1-jén megtartott megbeszélésen az alábbi főbb kérdések kerültek szóba.

  • 1.

   A BA Rt. szakmai észrevételeket kért a T2 Terminálon kiépíteni tervezett új taxis-rendszer (az ún. puffer parkoló és azt működtető rendszer) kiépítésével kapcsolatosan ismertetett elképzeléseihez. A BA Rt. a megbeszélésen jelezte, hogy a jövőben sem kíván egyetlen taxitársasággal sem kizárólagos szerződést kötni, hanem meghatározza azokat a minimális (a gépjárművek színvonalához és műszaki állapotához, illetve a gépkocsivezetők személyéhez kapcsolódó biztonsági) követelményeket, amelyek mellett a taxi a BA Rt. által kialakításra kerülő parkolót - díjazás ellenében - igénybeveheti majd. A BA Rt. úgy ítélte meg, hogy "ha szerencsénk van október-november környékén a puffer parkoló és a hozzá kapcsolódó technikai rendszer átadható." A Fővárosi Önkormányzat képviselője jelezte, hogy a probléma megoldása jogszabályi rendezést is igényel.

  • 2.

   A megbeszélést a III-IX. r. eljárás alá vont vállalkozások felhasználták arra is, hogy - a 7.1. pont szerinti "végleges" megoldásig - javítsanak jelenlegi helyzetükön. Ennek keretében olyan megállapodás jött létre, hogy a V.I.P.T. Kft. csak 3-3 parkolóhelyet használ, az azok mögött lévő 6-6 parkolót a rendelésre érkező bármely taxi (függetlenül attól, hogy a megbeszélésen résztvevő társaságé vagy sem) korlátozás nélkül használhatja. Az V. rendű eljárás alá vont City Taxi Fuvarszervezői Szövetkezet (a továbbiakban: City Taxi) számára ez a megoldás nem volt elfogadható, ezért a BA Rt-től lehetőséget kapott arra, hogy a ki- és beszállás időtartamára az ún. "külső körön" megállhasson.

 • 8.

  A BA Rt. kidolgozta és 2003. április 30-án megküldte az április 1-jei megbeszélés résztvevőinek az "Új taxi rendszer kiépítése a T2 Terminálok térségében" című dokumentumot, melyben a kivitelezés végső határidejeként 2003. december 31-ét jelölte meg. A dokumentumot a Budapest Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) a fővárosi taxitársaságok bevonásával megtárgyalta, és 2003. május 13-án arról tájékoztatta a BA Rt-t, hogy az "számunkra elfogadhatatlan". A BA Rt. a BKIK-nak küldött május 30-i dátumú levélben jelezte, hogy várhatóan június végére készül el az újabb tervezet, melyet ("2 sz. módosítás") június 26-án megküldött a taxitársaságoknak észrevételezésre.

III.

A tényállás jogi értékelése

 • 9.

  A Tpvt. 11. § (1) bekezdés alapján tilos a vállalkozások közötti megállapodás és összehangolt magatartás, amely a gazdasági verseny megakadályozását, korlátozását vagy torzítását célozza, vagy ilyen hatást fejthet, illetve fejt ki.

 • 10.

  A Tpvt. 11. § (1) bekezdése nemcsak a megállapodás révén, hanem az ún. összehangolt magatartással megvalósuló versenykorlátozásokat is tiltja, annak érdekében, hogy a versenykorlátozás tilalma a megállapodás szintjét (és formáját) el nem érő, de ugyanúgy tudatos versenykorlátozást magában hordozó összehangolt vagy egyeztetett magatartásokra is kiterjedjen.

 • 11.

  A tilalom egyaránt kiterjed
  - az azonos vagy a Tpvt. 14. § (2) bekezdése szerinti egymást helyettesítő árukat forgalmazó versenytárs vállalkozások közötti (horizontális); valamint
  - a forgalmi folyamat különböző szintjein elhelyezkedő vállalkozások közötti (vertikális)
  megállapodásokra, illetve összehangolt magatartásokra.

 • 12.

  A II-IX. r. eljárás alá vont vállalkozások mindegyike végez taxiszolgáltatást a vizsgált megállapodással érintett földrajzi piacon (Tpvt. 14. § (3) bekezdés), a Ferihegyi repülőtér T2 terminálján, ezért egymás versenytársainak minősülnek. A BA Rt., mint a Ferihegyi repülőtér üzemeltetője vertikális kapcsolatban áll(hat) a II-IX. r. eljárás alá vont vállalkozásokkal. Mindezek alapján a Versenytanács azt vizsgálta, hogy a 2003. április 1-jei megbeszéléshez kapcsolódóan létrejött-e megállapodás (vagy az vezetett-e összehangolt magatartáshoz):
  - horizontális értelemben a II-IX. r. eljárás alá vont vállalkozások (vagy azok egy csoportja) között; illetve
  - vertikális értelemben a BA Rt. és a megbeszélésen résztvevő II-IX. r. eljárás alá vont vállalkozások (vagy azok egy csoportja) között.

 • 13.

  A II-IX. r. eljárás alá vont vállalkozások a 2003. április 1-jei megbeszélést felhasználták arra, hogy a V.I.P.T. Kft. meglévő előnyös helyzetét mérsékeljék. A megbeszélésen a V.I.P.T. Kft. és a III-IX. r. eljárás alá vont vállalkozások között létrejött egyezségben a III-IX. r. eljárás alá vont vállalkozások - a helyzet BA Rt. által kezdeményezett rendezéséig - tudomásul vették, hogy a V.I.P.T. Kft. nem mond le teljes mértékben kialakult előnyös helyzetéről. Az egyezség révén valószínűsíthetően nem csak a megbeszélésen résztvevő III-IX. r. eljárás alá vont vállalkozások helyzete javult, hanem valamennyi taxis vállalkozásé, és az - a nagyobb választási lehetőség révén - a szolgáltatást igénybevevő fogyasztók számára is előnyös. A Versenytanács álláspontja szerint azonban a Tpvt. 11. §-ának alkalmazásában a piacon kialakult helyzetet nem egy korábbi - még hátrányosabb - helyzethez kell viszonyítani, hanem a korlátozás mentes verseny körülményeihez. Ezt is figyelembevéve a Versenytanács álláspontja szerint a II-IX. rendű eljárás alá vont vállalkozások között a 2003. április 1-jei megbeszélésen a Tpvt. 11. §-ába ütköző, a gazdasági versenyt korlátozó megállapodás (de legalábbis összehangolt magatartás) jött létre.

 • 14.

  A BA Rt. célja a megbeszélés összehívásával a megbeszélésről és ahhoz kapcsolódóan készült dokumentumok (Emlékeztető, Új taxi rendszer kiépítése a T2 Terminál térségében) alapján nem vitathatóan a kialakult (és minden érdekelt által problémásnak ítélt) helyzet rendezése volt. Miután azonban a II-IX. rendű eljárás alá vont vállalkozások között létrejött, az előzőek szerint gazdasági versenyt korlátozónak minősülő megállapodást a BA Rt. jóváhagyta, ezért a Versenytanács álláspontja szerint (vertikális összefüggésben) szintén a megállapodás résztvevőjének minősül.

 • 15.

  Mindezek alapján a Versenytanács a Tpvt. 77. § (1) bekezdés d) pontja alapján megállapította az I-IX. rendű eljárás alá vont vállalkozások között létrejött megállapodás törvénybe ütközését.

 • 16.

  Az előzőek szerinti (az I-IX. rendű eljárás alá vont vállalkozások által elkövetett) törvénybe ütköző magatartás jogkövetkezményeinek meghatározásakor a Versenytanács figyelembe vette azt, hogy a megállapodás révén előnyösen változtak a versenyfeltételek, mire tekintettel a Versenytanács:

  • a)

   eltekintett a Tpvt. 78. § alapján a bírság kiszabásától; illetve

  • b)

   a törvénybe ütköző állapot megszüntetését (Tpvt. 77. § (1) bekezdés e) pont) nem azonnal, hanem - viszonylag hosszabb időt hagyva a vállalkozásnak - 2004. december 31-i határidővel rendelte el.

 • 17.

  Felhívja a Versenytanács a figyelmet arra, hogy amennyiben 2004. december 31-ig nem sikerül kialakítani a Tpvt. 11. §-át nem sértő megoldást, akkor a Tpvt. 17. § (1) bekezdése szerint mód van akár a jelen megállapodás, akár más tartalmú megállapodás átmeneti időre (Tpvt. 17. § (2) bekezdése) szóló egyedi mentesítését kérni. Felhívja a Versenytanács a figyelmet arra, hogy az egyedi mentesítés Tpvt. 17. § (1) bekezdés a-d) pontjaiban írt feltételeinek teljesüléséhez elengedhetetlenül szükséges, hogy a megállapodás tartalmazza az európai fővárosok repülőtereinek többségét jellemző kultúrált és megbízható taxiszolgáltatás, illetve az ahhoz szükséges tisztességes versenyhelyzet létrejöttének garanciáit is.

 • 18.

  Megjegyzi a Versenytanács, hogy a jelen eljárásnak nem tárgya a BA Rt. által tervezetként kidolgozott "Új taxi rendszer kiépítése a T2 Terminél térségében" elnevezésű dokumentum, ezért annak érdemi versenyjogi értékelésére a jelen eljárásban nincs lehetőség, azonban jelzi a Versenytanács, hogy a tervezetben foglalt elképzelések versenyjogi szempontból helyes irányú elmozdulást jelentenének a jelenlegi helyzethez képest.

 • 19.

  Az eljárás alá vont vállalkozásokat megillető jogorvoslati jog a Tpvt. 83. § (1)-(2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2004. február 5.