Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-116/2003/49

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa

- a Budapest Airport Rt. (Budapest) I. rendű;
- a V.I.P.T. Kft. (Budapest) II. rendű;
- a VOLÁNCOM Közlekedési és Kommunikációs Kft. (Budapest) III. rendű;
- a Pontex Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (Leányfalu) IV. rendű;
- a City Taxi Fuvarszervező Szövetkezet V. rendű;
- a Taxi 2000 Kft. VI. rendű;
- a Főtaxi Autóközlekedési és Szolgáltató Rt. (Budapest) VII. rendű;
- a Buda Kft. (Budapest) VIII. rendű; valamint
- a 6*6 Taxi Kft. IX. rendű

eljárás alá vont vállalkozás ellen gazdasági versenyt korlátozó megállapodás miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban tartott utóvizsgálatban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács az utóvizsgálatot megszünteti.
A határozat ellen jogorvoslatnak helye nincs.

Indoklás

I.

A versenyfelügyeleti eljárás

 • 1.

  A Gazdasági Versenyhivatal 2003. augusztus 4-én versenyfelügyeleti eljárást indított az I-IX. r. eljárás alá vont vállalkozások ellen, mert észlelte, hogy a Ferihegyi repülőtér I/2. terminál "A" és "B" épület előtti taxiállomás használatáról 2003. április 1-jén olyan megállapodást kötöttek, amely a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 11. § (1) és (2) bekezdésének rendelkezésébe ütközhet.

 • 2.

  A 2003. április 1-jén a Ferihegy 1 Terminál VIP váróban megtartott megbeszélésen az I-IX. r. eljárás alá vont vállalkozások, valamint a Fővárosi Önkormányzat és a Fővárosi Taxiállomás Üzemeltető Kft. képviselői vettek részt. A megbeszélésről írásos Emlékeztető készült, melyet a Budapest Airport (a továbbiakban: BA Rt.) valamennyi résztvevő részére megküldött. Az Emlékeztető szerint olyan megállapodás jött létre, hogy a V.I.P.T. Kft. 3-3 parkolóhelyet használ, az azok mögött lévő 6-6 parkolót a rendelésre érkező bármely taxi (függetlenül attól, hogy a megbeszélésen résztvevő III-IX. r. eljárás alá vont vállalkozásé vagy sem) korlátozás nélkül használhatja.

 • 3.

  A Versenytanács az eljárást lezáró határozatában megállapította, hogy a II-IX. rendű eljárás alá vont vállalkozások között a 2003. április 1-jei megbeszélésen a Tpvt. 11. §-ába ütköző, a gazdasági versenyt korlátozó megállapodás (de legalábbis összehangolt magatartás) jött létre, melyet a BA Rt. jóváhagyott, ezért (vertikális összefüggésben) szintén a megállapodás résztvevőjének minősül. A Versenytanács a törvénybe ütköző állapot megszüntetését (Tpvt. 77. § (1) bekezdés e) pont) 2004. december 31-i határidővel rendelte el.

II.

Az utóvizsgálat

 • 4.

  A Gazdasági Versenyhivatal 2005. május 10-én a Tpvt. 76. § (1) bekezdés b) pontja alapján utóvizsgálatot indított, mert információi szerint az I-IX. rendű eljárás alá vont vállalkozások nem tettek eleget a Versenytanácsnak a törvénybe ütköző állapot megszüntetésére vonatkozó rendelkezésének.

 • 5.

  Az utóvizsgálat során:
  - a V.I.P.T. Kft. úgy nyilatkozott, hogy a 2003. április 1-jei megállapodás nem működik, az "A" épület előtti taxiállomást magántaxisok foglalták le, a "B" épület előttit pedig érkezési sorrendben bármelyik taxi használhatja;
  - a III. rendű eljárás alá vont vállalkozás úgy nyilatkozott, hogy a megállás lehetőségére nincs megállapodás, azt a KRESZ szabályai határozzák meg;
  - a IV. rendű eljárás alá vont vállalkozás igazolta, hogy 2004. április 13. óta nem végez taxi személyszállítási tevékenységet;
  - az V-IX. rendű eljárás alá vont vállalkozások úgy nyilatkoztak, hogy taxijaik 2003. április 1-jei megbeszélést megelőző állapottal egyezően a Ferihegyi repülőtér közelében várakoznak, és a telefonon érkező megrendelés estén onnan közelítik meg a repülőteret.

 • 6.

  A BA Rt. jelezte, hogy a repülőtéri taxi szolgáltatás rendezése érdekében több javaslatot is kidolgozott, mindezideig azonban nem sikerült a Fővárosi Önkormányzattal egyezségre jutni, illetve az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. is adott számára új szempontokat a probléma megoldására. Egyebekben álláspontja szerint a 2003. április 1-jén létrejött megállapodás jelenleg is érvényben van.

 • 7.

  A vizsgáló 2005. június 8-án a Ferihegyi repülőtéren azt tapasztalta, hogy mind az "A", mind a "B" épület kijáratához legközelebb esően a V.I.P.T. Kft. Tourist Taxi jelzésű járművei állnak, amit a "Tourist Taxi 3*" tábla is jelez, e mögött "Rendelt Taxik" feliratú táblával jelzett területen állnak az egyéb járművek.

 • 8.

  A Tpvt. 76. § (3) bekezdése szerint az eljáró versenytanács a vizsgáló jelentése alapján
  a. az érdemi határozat önkéntes teljesítésének megállapítása esetén az utóvizsgálatot megszünteti;
  b. az érdemi határozat végrehajtását önkéntes teljesítés hiányában elrendeli.

 • 9.

  Az utóvizsgálat eredményei alapján a Versenytanács arra a következtetésre jutott, hogy a V.I.P.T. Kft. kivételezett helyzete valószínűsíthetően továbbra is fennáll. A versenyfelügyeleti eljárás tárgya azonban nem ez volt, hanem a III-IX. rendű eljárás alá vontakkal kötött jogszerűtlennek minősített megállapodása (illetve az azon alapuló összehangolt magatartás), ami viszont a gyakorlatban már nem érvényesül, ezért a határozat végrehajtásának elrendelésére nincs szükség. A jelenleg kialakult helyzet indokolt esetben új versenyfelügyeleti eljárás keretében vizsgálható.

 • 10.

  Mindezek alapján a Versenytanács az utóvizsgálatot megszüntette.

 • 11.

  A határozattal szemben a Tpvt. nem biztosít jogorvoslati lehetőséget.

Budapest, 2005. június 15.