Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-171/2006/53.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Linea Directa Communications Kft. (Budapest) I. rendű, a Provea SA (Cheseaux) II. rendű és a Editions Atlas SA (Cheseaux) III. rendű eljárás alá vontak ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása tárgyában indult eljárás során tartott tárgyaláson meghozta az alábbi

határozatot

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy az I. és II. rendű eljárás alá vont a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolására alkalmas magatartást tanúsított, amikor

  • 2004-től a Miriale és Tono márkájú fehérneművel kapcsolatban a fogyasztók megtévesztésére alkalmas tájékoztatást adott, valamint

  • a fogyasztók választási szabadságát korlátozó olyan üzleti magatartást alkalmaz, hogy a vásárolni nem kívánó címzettnek kell - számára költséggel járó - intézkedést tenni az általa meg sem rendelt csomagok küldésének leállítása érdekében.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy az I. és III. rendű eljárás alá vont a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolására alkalmas magatartást tanúsított, amikor

  • a kártyacsomagok teljes várható ára tekintetében nem adott tájékoztatást, valamint

  • a fogyasztók választási szabadságát korlátozó olyan üzleti magatartást alkalmaz, hogy a vásárolni nem kívánó címzettnek kell - számára költséggel járó - intézkedést tenni az általa meg sem rendelt csomagok küldésének leállítása érdekében.

Az eljáró versenytanács a jogsértő magatartás folytatását a határozat kézhezvételétől számított 30 nap elteltével megtiltja.

Az eljáró versenytanács

  • az I. és II. rendű eljárás alá vont vállalkozást egyetemlegesen 7.500.000.- Ft (Hétmillió-ötszázezer forint);

  • az I és III. rendű eljárás alá vont vállalkozást egyetemlegesen 3.000.000.- Ft (Hárommillió forint),

bírság megfizetésére kötelezi.

A bírságot a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül kell megfizetni a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557 számú bírságbevételi számlájára.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel lehet kérni.

Indokolás

A határozat indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.