Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-171/2006/112.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Linea Directa Communications Kft. (Budapest) I. rendű, és a Provea SA (Lausanne/Cheseaux) II. rendű, az Editions Atlas SA (Lausanne/Cheseaux,) III. rendű eljárás alá vontak ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása tárgyában indult versenyfelügyeleti eljáráshoz kapcsolódó utóvizsgálati eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

végzést

 • I.

  A versenytanács az eljárást megszünteti.

 • II.

  A versenytanács megállapítja, hogy 60 nap telt el a végrehajtási bírságot elrendelő határozat kézhezvétele és a bizonyítékoknak a Gazdasági Versenyhivatalhoz beérkezése között, ezért I., II., és III. rendű eljárás alá vont vállalkozásnak 60 napi időtartamra kell megfizetni a napi tételű végrehajtási bírságot.

 • III.

  A versenytanács felhívja a Gazdasági Versenyhivatal Költségvetési Irodáját, hogy a Linea Directa Kft. által befizetett végrehajtási bírságból 2.250.000 (Kettőmillió-kettőszázötvenezer) forintot utaljon vissza Linea Directa Communications Kft. részére a CIB Banknál vezetett (--.) számú bankszámlájára (Swift code: ---.).

 • IV.

  A versenytanács megállapítja, hogy a Provea SA II. r. eljárás alá vont 30 napi tételű végrehajtási bírságot fizetett be eddig, ezért kötelezi II. r. eljárás alá vontat, hogy további 30 napi tétel címén 1.050.000 Ft (Egymillió-ötvenezer forint) végrehajtási bírságot haladéktalanul fizessen be.

 • V.

  A versenytanács megállapítja, hogy az Edition Atlas SA III. r. eljárás alá vont 30 napi tételű végrehajtási bírságot fizetett be eddig, ezért kötelezi III. r. eljárás alá vontat, hogy további 30 napi tétel címén 1.200.000 Ft (Egymillió-kettőszázezer forint) v égrehajtási bírságot haladéktalanul fizessen be.

 • VI.

  A versenytanács megállapítja, hogy a Provea SA II. r. eljárás alá vonttal szemben kiszabott és jogorvoslati kérelmére a Vj-171/2006/83. sz. végzésben 900.000 Ft-ra mérsékelt eljárási bírságot az Edition Atlas SA utalta át, ilyen módon 894.370 Ft érkezett a GVH számlájára, ezért kötelezi II. r. eljárás alá vontat, hogy a további 5.630 Ft (Ötezer-hatszázharminc forint) eljárási bírságot haladéktalanul fizesse be.

 • VII.

  A versenytanács megállapítja, hogy az Edition Atlas SA III. r. eljárás alá vonttal szemben kiszabott és jogorvoslati kérelmére a Vj-171/2006/88. sz., 2008. december 18-án kelt végzésben 750.000 Ft-ra mérsékelt eljárási bírságból 744.370 Ft érkezett be eddig, ezért kötelezi III. r. eljárás alá vontat, hogy a további 5.630 Ft (Ötezer-hatszázharminc forint) eljárási bírságot haladéktalanul fizesse be.

 • VIII.

  A bírságot a GVH 10032000-01037557 számú bírságbevételi számlájára kell befizetni.

 • IX.

  A végzés IV. pontjában foglaltakkal szemben jogorvoslatnak helye nincs. Egyébként a végzés felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 8 napon belül a Fővárosi Bíróságnak címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó kérelemnek van helye.

Indokolás

A végzés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.