Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-171/2006/94.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Linea Directa Communications Kft. (Budapest) I. rendű, és a Provea SA (Lausanne/Cheseaux,) II. rendű és az Editions Atlas SA (Lausanne/Cheseaux) III. rendű eljárás alá vontak ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása tárgyában indult versenyfelügyeleti eljáráshoz kapcsolódó utóvizsgálati eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

végzést

A versenytanács az utóvizsgálatot megszünteti.

A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

 • A Versenytanács megállapítja, hogy az I. rendű eljárás alá vont Linea Directa Communications Kft. és a II. rendű eljárás alá vont Provea SA a forgalmazott fehérnemű kapcsán a Versenytanács 2007. július 12-i Vj-171/2006/53. sz. határozatában foglalt tilalom ellenére

  • nem változtatta meg maradéktalanul a termékek árára vonatkozó jogsértő tájékoztatási gyakorlatát,

  • b.

   a termékek visszaküldhetőségének feltételeire nézve továbbra is alkalmaz megtévesztő tájékoztatást az 1. sz. mellékletben szereplő dokumentumokban, és

  • c.

   a 2. sz. mellékletben szereplő dokumentumokban nem tájékoztat megfelelően az ügyfélszolgálatot ellátó társaság személyéről, illetőleg arról, hogy mely társasággal jön létre szerződéses kapcsolata a fogyasztónak.

 • 2.

  A Versenytanács megállapítja, hogy az I. rendű eljárás alá vont Linea Directa Communications Kft. és a III. rendű eljárás alá vont Editions Atlas SA a forgalmazott kártyacsomagok kapcsán a Versenytanács 2007. július 12-i Vj-171/2006/53. sz. határozatában foglaltak ellenére továbbra sem nyújt megfelelő tájékoztatást arról, hogy

  • milyen témakörökből álló,

  • összességében hány kártyacsomaggal válik teljessé a gyűjtemény,

  • mennyi idő alatt, és

  • milyen összköltség mellett lehet azt megszerezni.

 • 3.

  A Versenytanács megállapítja, hogy az I. rendű eljárás alá vont Linea Directa Communications Kft. a Versenytanács 2007. július 12-i Vj-171/2006/53. sz. határozatában foglalt tilalom ellenére

  • a II. és III. rendű eljárás alá vontak által készített, részben még mindig jogsértő tartalmú dokumentumokat juttatja el a fogyasztókhoz a csomagküldő kereskedelmi tevékenységének elősegítése érdekében,

  • ezeken alapuló telemarketinges tevékenységet folytat, illetőleg

  • ezeken alapuló ügyfélszolgálati tájékoztatást nyújt.

 • 4.

  A Versenytanács elrendeli a 2007. július 12-én kelt Vj-171/2006/53. sz. határozatának (a továbbiakban: határozat) végrehajtását.

 • 5.

  A Versenytanács a Linea Directa Communications Kft.-t, a Provea SA-t és az Edition Atlas SA-t végrehajtási bírság megfizetésére kötelezi. A végrehajtási bírság napi összege a Linea Directa Communications Kft. esetében 5000 forint, a Provea SA esetében 35.000 Ft és az Edition Atlas SA esetében 40.000 Ft. A végrehajtási bírság megfizetése mindaddig terheli eljárás alá vont vállalkozásokat, amíg kötelezettségük maradéktalan teljesítését nem igazolják a Versenytanács számára. A végrehajtási bírságot a kötelezett vállalkozások e végzés kézhezvételétől számított 30 napon belül kötelesek megfizetni a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557 számú bírságbevételi számlájára. A még nem teljesített kötelezettség miatt teljesítendő bírság megfizetése mindig az előző esedékességet követő 30. napon válik esedékessé.

 • 6.

  Az, akinek a jogát vagy jogos érdekét a végrehajtás elrendelése, illetve a végrehajtási bírság kiszabása sérti, a sérelemről szerzett értesüléstől számított három nap alatt végrehajtási kifogást terjeszthet elő a Versenytanács elnökénél.

Indokolás

A végzés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.