Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/090-021/2010.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. F.-né dr. F. K. ügyvéd (Dr. Fülöpné Dr. Fazekas Krisztina egyéni ügyvéd irodája) által képviselt Standard-Company Kft. (székhelye: Budapest) ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt indított eljárásban meghozta az alábbi

határozatot.

 • A Versenytanács megállapítja, hogy a Standard-Company Kft. a fogyasztói csoportokkal kapcsolatos, a nyomtatott sajtóban 2010. augusztus 4. és 2010. november 11. között megjelent reklámokkal, az alkalmazott plakátokkal, illetőleg a www.standardkft.eu címen elérhető honlapon 2010. augusztus 4-től közzétett kereskedelmi kommunikációval fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott, amikor a fogyasztók számára valótlan képet nyújtott az általa kínált szolgáltatásról, s a fogyasztók ezáltal tévesen azt gondolhatták, hogy a szerződés megkötését követően azonnal pénzhez jutnak.

 • A Versenytanács a fogyasztói csoportokkal kapcsolatos, a nyomtatott sajtóban 2010. november 11. előtt megjelentetett, a plakátokon és a www.standardkft.eu címen elérhető honlapon közzétett kereskedelmi kommunikációk alkalmazásával megvalósuló, a törvény rendelkezéseibe ütköző magatartás további folytatását a jelen határozat kézhezvételétől számított 5 munkanap elteltével megtiltja.

 • A Versenytanács kötelezi a Standard-Company Kft.-t, hogy az alábbi szövegű tájékoztatást legalább 90x90 mm méretben, kommentár nélkül jelentesse meg a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül két-két alkalommal a Bors, a Metropol és a Blikk című lapokban:

  • "A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa határozatában megállapította, hogy a Standard-Company Kft. az általa végzett tevékenységre vonatkozó tájékoztatásokkal fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott a nyomtatott sajtóban 2010. augusztus 4. és 2010. november 11. között megjelent reklámokkal, a plakátokkal, illetőleg a www.standardkft.eu címen elérhető honlapon 2010. augusztus 4-től közzétett kereskedelmi kommunikációval. A vállalkozás a tájékoztatásokban nem tette egyértelművé azt, hogy nem kölcsönt nyújt, hanem fogyasztói csoportokat szervez. A tájékoztatások szövege alapján az olvasó - tévesen - azt gondolhatta, hogy azonnal készpénzhez jut, és nem kapott információt arról, hogy valójában vásárlói joghoz juthat, mely megszerzésének időpontja meghatározóan a szerencsétől függ. A Versenytanács a jogsértő magatartás további folytatását megtiltotta és 1.600.000 Ft bírság megfizetésére kötelezte a Standard-Company Kft.-t."

 • A Versenytanács kötelezi a Standard-Company Kft.-t, hogy a határozat kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül a fenti szövegű tájékoztatást kommentár nélkül helyezze el a www.standardkft.eu című honlap nyitó oldalán, a közzététel időpontjától számított legalább 3 hónapig.

  A Versenytanács kötelezi a Standard-Company Kft.-t, hogy a határozat kézhezvételétől számított 45 napon belül igazolja, hogy a fenti tájékoztatást az előírtaknak megfelelően közzétette.

 • 4.

  A Versenytanács kötelezi továbbá a Standard-Company Kft.-t 1.600.000 Ft (Egymillió-hatszázezer forint) bírság megfizetésére, amelyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számla javára köteles megfizetni.

 • 5.

  A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Bíróságnak címzett, de a Versenytanácsnál benyújtható vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.