Nyomtatható verzió PDF formátumban

1026 Budapest, Riadó u. 1-3.
Levélcím: 1534 Budapest, Pf. 958
KRID: 213396918
Telefon: (06-1) 472-8865 
Ügyszám: VJ/26/2023. 
Iktatószám: VJ/26-22/2023.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Szecskay Ügyvédi Iroda (1055 Budapest, Kossuth tér 16-17.; eljáró ügyvéd: dr. K. A., KRID: 18092699) által képviselt DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.-nek (1013 Budapest, Krisztina körút 39.) a VJ/42-311/2018. számú határozattal módosított VJ/42-270/2018 számú határozat 9. pontjában előírt kötelezettség módosítása iránti kérelmére indított utóvizsgálati eljárásban meghozta az alábbi

határozatot.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a VJ/42-311/2018. számú határozatával módosított VJ/42-270/2018 számú határozatát (továbbiakban: Határozat) akként módosítja, hogy annak 9. pontja szerinti kötelezettség helyett az alábbi kötelezettséget írja elő:
„9. Az eljáró versenytanács kötelezettségként előírja a DIGI részére az Invitel Hálózatokra vonatkozó, a Határozat 3. a) pontja szerinti visszavásárlási tilalom lejártának napjáig tartó időszakra vonatkozóan, hogy Árpádhalom, Bácsalmás, Bajót, Balmazújváros, Battonya, Békéssámson, Bucsa, Csanádapáca, Csanytelek, Derekegyház, Dombegyház, Elek, Eperjes, Epöl, Fábiánsebestyén, Felgyő, Gádoros, Gerendás, Hajdúböszörmény, Iváncsa, Jánoshalma, Kardoskút, Kaszaper, Kertészsziget, Kétsoprony, Kötegyán, Lajoskomárom, Lőkösháza, Máriahalom, Medgyesbodzás, Medgyesegyháza, Megyehíd, Méhkerék, Mélykút, Mindszent, Murony, Nagymágocs, Nagytőke, Nógrádsipek, Nógrádszakál, Pecöl, Pitvaros, Röszke, Sarkadkeresztúr, Szabadkígyós, Szegvár, Tótkomlós, Tömörkény, Újkígyós, Vésztő települések vonatkozásában ajánlja fel az Üzemeltetők részére az Üzemeltetőkkel fennálló Bérleti és Üzemeltetési Megállapodások (a továbbiakban: Megállapodások) határozatlan időre történő módosítását, illetve fenntartását, oly módon, hogy az Üzemeltetők részére indokolás nélküli, legfeljebb hetvenöt napos felmondási idővel járó felmondási jogot biztosítson. Ebben az időszakban a DIGI a Megállapodások indokolás nélküli felmondására legalább hat hónapos felmondási idő betartásával jogosult, és mind a DIGI, mind az Üzemeltetők jogosultak a Megállapodások rendkívüli felmondással történő megszüntetésére a másik fél súlyos szerződésszegése esetén.
 Az előzőek nem akadályozzák meg a DIGI-t ugyanazon Üzemeltetővel a fentiekben előírtakhoz képest más tartalmú megállapodások kötésében és fenntartásában a fenti településeken kívüli települések tekintetében. 

Az eljáró versenytanács kötelezettségként előírja továbbá a DIGI részére, hogy a Megállapodások módosítására irányuló ajánlatok megküldését a kapcsolódó dokumentumok másolatának benyújtásával igazolja a VJ/26/2023. számú utóvizsgálati eljárásban hozott határozat kézhezvételét követő hatvan napon belül.”

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[1] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet  az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.


[1] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar