Ügyszám

A közvetlen résztvevők

A kérelem beérkezésének dátuma

Az összefonódás rövid bemutatása

Vj/13/2015.

MET Magyarország Energiakereskedő Zrt.

GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt..

2015. február 16.

Összefoglaló