Nyomtatható verzió PDF formátumban

Fővárosi Törvényszék

Az ügy száma: 106.K.701.025/2020/32.

Az I. rendű felperes: Power Biztonságtechnikai Kereskedelmi Kft. (1031 Budapest, Kazal utca 64-66.)

Az I. rendű felperes képviselője: Deloitte Legal Göndöcz és Társai Ügyvédi Iroda (1068 Budapest, Dózsa György út 84/C., eljár: alkalmazott ügyvéd)
dr. Miks Anna Ügyvédi Iroda
(1094 Budapest, Bokréta u. 31.1/1., eljár: [...] ügyvéd)

A II. rendű felperes: Paradox Security Systems Ltd. (BS, 48525C Freeport, Milton Street 6., Grand Bahamas)

A II. rendű felperes képviselője: Oppenheim Ügyvédi Iroda (1053 Budapest, Károly utca 12., eljár: [...] ügyvéd, [...] ügyvéd)

Az alperes: Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány utca 5.)

Az alperes képviselője: dr. Ay Zoltán Nándor kamarai jogtanácsos

A per tárgya: versenyügyben hozott VJ/97/2016. számú határozat jogszerűségének vizsgálata

í t é l e t

A Fővárosi Törvényszék az alperes 2019. december 3. napján kelt VJ/97-279/2016. és a VJ/97-281/2016. számú határozatait megsemmisíti és az alperest új eljárásra kötelezi. Ezt meghaladóan az I. rendű felperes keresetét elutasítja.

Kötelezi az alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg az I. rendű felperesnek 3 000 000 (Hárommillió) forint perköltséget.

Kötelezi az I. rendű felperest, hogy fizessen meg az államnak az illetékügyekben eljáró hatóság külön felhívására 500 000 (Ötszázezer) forint feljegyzett kereseti részilletéket. A további 2 500 000 (Kettőmillió-ötszázezer) forint feljegyzett kereseti részilleték az állam terhén marad.

Az ítélet ellen fellebbezésnek nincs helye.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.