Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1245 Budapest 5. Pf. 1036
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/97/2016.
Iktatószám: VJ/97-277/2016.                                                                                                                                                        

Betekinthető változat!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a(z)

  • Oppenheim Ügyvédi Iroda (1053 Budapest, Károlyi u.12.; eljáró ügyvéd: dr. F. G.) által képviselt Paradox Security Systems Ltd. (780 Industrial Blvd., St-Eustache, Quebec, J7R 5V3, Kanada),
  • Oppenheim Ügyvédi Iroda (1053 Budapest, Károlyi u.12.; eljáró ügyvéd: dr. F. G.) által képviselt Paradox Security Systems (Bahamas) Ltd. (#6 Milton Street, Freeport, Bahama-szigetek),
  • B. G. ügyvéd által képviselt Power Biztonságtechnikai Kereskedelmi Kft. (1031 Budapest, Kazal utca 64-66.),
  • SZILVÁSI Ügyvédi Iroda (2800 Tatabánya, Komáromi u. 3. fszt. 1.; eljáró ügyvéd: dr. Sz. Cs.) által képviselt TRIÓDA Biztonságtechnika Zrt. (1191 Budapest, Üllői út 206.)

eljárás alá vont vállalkozások ellen gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – nyilvános tárgyalást követően – meghozta az alábbi

végzést.

Az eljáró versenytanács a viszonteladási árak végfelhasználói árakat érintő meghatározása tekintetében az eljárást megszünteti.

Az eljáró versenytanács az eljárást a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 11. §-ának feltételezett megsértése miatti részében – valamennyi vizsgált magatartást és valamennyi eljárás alá vontat illetően – szintén megszünteti.

Az eljáró versenytanács a Paradox Security Systems Ltd.-vel szemben az eljárást ugyancsak megszünteti.

A végzés ellen a kézhezvételtől számított nyolc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[1] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.

[1] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar