Nyomtatható verzió PDF formátumban

A Kúria
mint felülvizsgálati bíróság
ítélete

Az ügy száma: Kfv.IV.3 7.739/2021/12.
A tanács tagjai: Dr. Balogh Zsolt a tanács elnöke, Dr. Hajas Barnabás előadó bíró, Dr. Dobó Viola bíró
Az I. rendű felperes: Power Biztonságtechnikai Kereskedelmi Kft. (1031 Budapest, Kazal utca 64-66.)
Az I.  rendű felperes képviselője: Miks Anna Ügyvédi Iroda (1094 Budapest Bokréta u. 31.1/1.; ügyintéző: [...] ügyvéd)
Deloitte Legal Göndöcz és Társai Ügyvédi Iroda
(1068 Budapest, Dózsa György út 84/C., ügyintéző: [...] ügyvéd)
A II. rendű felperes: Paradox Security Systems Ltd.
(BS, 48525C Freeport, Milton Street 6., Grand Bahamas)
A II. rendű felperes képviselője: DLA Piper Posztl, Nemescsói, Györfi-Tóth és Társai Ügyvédi Iroda
(1124 Budapest, Csörsz u. 49-51., ügyintéző: [...] ügyvéd, [...] ügyvéd)
Az alperes: Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány utca 5.)
Az alperes képviselője: dr. Ay Zolán Nándor kamarai jogtanácsos
A per tárgya: versenyügyben hozott VJ/97/2016. számú közigazgatási határozat, mint közigazgatási cselekmény jogszerűségének vizsgálata
A felülvizsgálati kérelmet benyújtó fél: alperes (35. sorszám alatt)
A felülvizsgálni kért jogerős határozat: a Fővárosi Törvényszék 106.K.701.025/2020/32. számú ítélet

Rendelkező rész

A Kúria

  • a Fővárosi Törvényszék 106.K.701.025/2020/32. számú ítéletét hatályában fenntartja;
  • kötelezi az alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg az I. rendű felperes javára
    1.500.000 (egymillió-ötszázezer) forint felülvizsgálati eljárási költséget;
  • kötelezi а II. rendű felperest, hogy fizessen meg az állam javára - külön felhívásra -
    1.250.000 (egymillió-kétszázötvenezer) forint feljegyzett felülvizsgálati eljárási illetéket;
  • megállapítja, hogy az alperes felülvizsgálati kérelmével felmerült 3.500.000 (hárommillió-ötszázezer) forint feljegyzett felülvizsgálati eljárási illeték az állam terhén marad.

Az ítélet ellen felülvizsgálatnak nincs helye.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.